Melden helpt, help melden

Dat het melden van discriminatie zin heeft kunnen wij niet vaak genoeg benadrukken. Veel mensen hebben het idee dat er toch niets gebeurt of verandert. Onderstaand bericht geeft aan dat er wel degelijk mensen worden bestraft voor schelden met betrekking tot huidskleur, etnische achtergrond of seksuele voorkeur. Melden helpt.

Op 22 november heeft het Openbaar Ministerie een aantal zaken aan de rechtbank Amsterdam voorgelegd waarin een deel van de verwijten ging over discriminatie. Het ging om een zogenaamde themazitting waar uiteindelijk vier zaken inhoudelijk zijn beoordeeld.

Op 22 november heeft het Openbaar Ministerie een aantal zaken aan de rechtbank Amsterdam voorgelegd waarin een deel van de verwijten ging over discriminatie. Het ging om een zogenaamde themazitting waar uiteindelijk vier zaken inhoudelijk zijn beoordeeld.


Deze vier zaken verschillen onderling sterk en variëren van antisemitische spreekkoren bij voetbalwedstrijden, tot conflicten tussen een burger en een agent waarbij die agent wordt uitgescholden vanwege zijn afkomst of het discrimineren van homofiele mannen in het uitgaanspubliek. Ook de achtergrond van de discriminerende daders is heel verschillend. De rechtbank heeft voor wat betreft de strafmaat steeds per geval zorgvuldig gekeken naar de feiten, de omstandigheden en de persoon van de verdachte.


In de eerste zaak ging het om een automobilist die een donkere vrouwelijke parkeerwachter had uitgescholden en bespuugd nadat zij hem wilde bekeuren omdat hij geen parkeerkaartje had gekocht. De rechtbank vindt dat het slachtoffer op grove wijze is aangetast in haar persoonlijke integriteit. Het is volgens de rechtbank ergerlijk dat verdachte zich kwetsend en onnodig grievend heeft uitgelaten, om de enkele reden dat verdachte het niet eens was met de parkeerboete. De rechtbank veroordeelt de verdachte conform de eis van het OM tot een geldboete van 550 euro.


De tweede zaak betrof drie voetbalsupporters die geweld zouden hebben gepleegd tegen de leden van mobiele eenheid. Twee van hen zouden tijdens een spreekkoor antisemitische leuzen hebben geroepen. De rechtbank acht in alle drie gevallen geweldpleging tegen politieambtenaren die de orde moeten handhaven bewezen. Openlijk geweld draagt bij aan de gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving, voetbalgeweld wekt ook beroering in de samenleving en druist in tegen de in die samenleving gerespecteerde normen en waarden. De samenleving stelt met toenemend ongenoegen vast dat bij sommige voetbalwedstrijden het gebruikelijk is geworden dat bezoekers zich gewelddadig gedragen en dat het daarom noodzakelijk is dat geharnaste politiemensen worden ingezet om de orde te handhaven, dit ten koste van de samenleving en ten koste van de capaciteit op straat. De rechtbank acht bewezen dat verdachten openlijk geweld hebben gepleegd tegen politieambtenaren, die op dat moment hun werk deden. Dit strafbaar feit vormt een inbreuk op en ondermijnt het respect dat ten aanzien van politieambtenaren dient te worden opgebracht. Eén verdachte werd tevens veroordeeld wegens het opzettelijk beledigen van Joden. Door de rechtbank werd aan alle drie verdachten een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand opgelegd met een proeftijd van 2 jaar. Gedurende die proeftijd geldt een stadionverbod. Daarnaast zijn aan verdachten taakstraffen opgelegd variërend van 60 tot 150 uur.


De derde zaak betrof een jeugdige verdachte die op Koninginnedag zonder enige aanleiding een willekeurig slachtoffer beledigde, puur en alleen omdat het slachtoffer homoseksueel is. Naar het oordeel van de rechtbank kan verdachte met de woorden ‘ben je homo?’ en ‘jullie zijn vies’ geen andere dan een minachtende bedoeling hebben gehad. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan mishandeling. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot zestig uur werkstraf. Dit is conform de strafeis van de officier van justitie. 


De vierde zaak betrof de belediging van een politieagent van Marokkaanse afkomst na een klacht wegens geluidsoverlast. De rechtbank acht bewezen dat de verdachte zich tijdens zijn aanhouding beledigend heeft uitgelaten over een groep mensen. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan mishandeling van de verbalisant en zich verzet tijdens zijn aanhouding. Deze strafbare feiten vormen volgens de rechtbank een ernstige inbreuk op en ondermijnen het respect dat ten aanzien van politieambtenaren in de rechtmatige uitoefening van hun functie dient te worden opgebracht. Verdachte is veroordeeld tot werkstraf van 240 uur waarvan 80 uur voorwaardelijk.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download