Hoofddoekjesverbod in de provincie Noord-Holland?

Op 2 maart 2011 vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. Hero Brinkman, lijsttrekker van de PVV in Noord-Holland, wil een verbod op het dragen van hoofddoekjes in onder andere bussen. Bureau Discriminatiezaken Kennemerland kreeg vragen van burgers hoe dat juridisch zit.

Hero Brinkman is lijsttrekker van de PVV in de provincie Noord-Holland. Hij is ook Tweede Kamerlid. Brinkman heeft gezegd dat als de PVV het voor het zeggen krijgt in de provincie, er een verbod komt op het dragen van hoofddoekjes. Dat verbod zou moeten gelden voor mensen die bij de provincie werken en voor mensen die een gebouw dat van de provincie is, bezoeken. Daarnaast heeft hij gezegd dat busvervoermaatschappijen, die meestal in opdracht en met subsidie van de provincie rijden, vrouwen met een hoofddoek niet meer zouden mogen vervoeren. De reden voor de PVV en Brinkman om dit te zeggen is dat ze een hoofddoek alleen zien als een teken van onderdrukking van vrouwen.


Bureau Discriminatiezaken Kennemerland is benaderd door een journalist van het Haarlems Dagblad om te vragen of dit voornemen kan worden uitgevoerd. Een burger heeft een klacht bij Bureau Discriminatiezaken ingediend tegen Brinkman vanwege zijn voorstel.
 
Hoe zit dat, is er bij dit voorstel wettelijk gezien sprake van discriminatie? Aangezien het nu slechts een voornemen en een voorstel is, is er in juridische zin niets aan te doen. Mocht het plan ten uitvoer worden gelegd, dan zou dat schending van bestaande wet- en regelgeving betekenen. Het is verboden om mensen op grond van godsdienst uit te sluiten. Er zijn inmiddels talloze rechterlijke uitspraken en oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling die dat bevestigen en bij een groot deel daarvan was de inzet het dragen van een hoofddoek.


Eerste Kamer
Los van alle werkzaamheden die bij de provincies horen waarmee politieke partijen zich kunnen profileren, is er ook een landelijke inzet. Statenleden, de mensen die gekozen zijn in de Provinciale Staten, kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. Een belangrijke taak van de Eerste Kamer is om wetsvoorstellen te beoordelen. Als een wetsvoorstel goedgekeurd is in de Tweede Kamer, gaat het daarna door naar de Eerste Kamer en die kan het ofwel ook goedkeuren ofwel afwijzen.


De Partij voor de Vrijheid (PVV) is nu niet vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Het huidige minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV wil graag een meerderheid in de Eerste Kamer zodat wetsvoorstellen die ze met een (krappe) meerderheid door de Tweede Kamer geloodst hebben, in principe zonder problemen door de Eerste Kamer goedgekeurd worden. Hoe meer Statenleden van VVD, CDA en de PVV gekozen worden, hoe groter de kans dat ze een meerderheid krijgen in de Eerste Kamer.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download