(Homo)seksuele gerichtheid

Gebruikte terminologie door Bureau Discriminatiezaken

Eind 2010 is de ‘kadernota à la carte Gemeentelijk Antidiscriminatiebeleid’ aan alle gemeentes in de provincie Noord-Holland gezonden. De kadernota is een resultaat van samenwerking tussen verschillende Anti Discriminatie Bureau’s (ADB’s); de uiteindelijke publicatie is tot stand gekomen door de vijf ADB’s in Noord-Holland.

Wij zijn er op gewezen dat een foute terminologie gehanteerd is in paragraaf 4.4.1. van de nota. Deze paragraaf gaat er over dat gemeentes ervoor moeten zorgen dat de ambtenaren van de burgerlijke stand bereid moeten zijn alle huwelijken te sluiten, inclusief de huwelijken van paren van gelijk geslacht. In de nota wordt de term ‘homohuwelijk’ hiervoor gehanteerd. Voor sommige mensen kan deze term kwetsend zijn en beledigend overkomen; er bestaat immers maar één huwelijk volgens het Burgerlijk Wetboek.

De nota is gedrukt en verspreid en de tekst ervan kan niet meer aangepast worden.

COC Nederland heeft op de eigen website de volgende tekst geplaatst:  “….Maar voor het ‘gemak’ wordt die term wel vaak in de media en in het dagelijks taalgebruik gehanteerd. Ook door het COC, maar dan wel bijna altijd met aanhalingstekens én met minstens één keer de volledig juiste benaming (= burgerlijk huwelijk opengesteld voor paren van gelijk geslacht) in de tekst. Zeker in titels van web- en persberichten is het gebruik van de korte en algemeen bekende term ‘homohuwelijk’ helaas vaak onontkoombaar…..”

Het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland zal in de toekomst zorgvuldiger omgaan met het gebruik van mogelijk kwetsende terminologie en zal voortaan spreken van een huwelijk van paren van gelijk geslacht.