Cijfers discriminatie

2010: handicap en chronische ziekte centraal

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland heeft het jaarverslag over 2010 gepubliceerd.
Het gaat om een inhoudelijk verslag over de activiteiten die het bureau in het kader van het voorkomen en bestrijden van discriminatie en ongelijke behandeling heeft ondernomen.

In 2010 was er extra aandacht voor de discriminatiegrond handicap en chronische ziekte.  Dit kwam vooral tot uiting in verschillende projecten die georganiseerd zijn en in vele inspirerende contacten die tot stand kwamen.
Zo was Bureau Discriminatiezaken (BD) met rolstoelen en een rolstoelparcours op een aantal buitenfestivals, zoals Bevrijdingspop, aanwezig: bezoekers konden zelf ervaren hoe het is om je met een rolstoel voort te bewegen. Daarnaast stelde het BD de tentoonstelling “braille in kleur” samen van foto’s met teksten in braille en bracht leerlingen begrip en respect bij nadat ze brieven hadden geschreven met mensen met een beperking.

Het rapport “op gelijke voet” dat het BD schreef na eigen onderzoek naar ervaringen van mensen met een fysieke beperking op de arbeidsmarkt en toegang daartoe, wees onder meer op een gebrek aan kennis over gelijke behandelingswetgeving inzake handicap en chronische ziekte bij zowel werkgevers als mensen met een beperking zelf. Dit vormde aanleiding om werkgevers te vragen naar en te adviseren over diversiteit in hun personeelsbeleid. Vaak wordt daarbij wel gelet op vrouwen en allochtonen, maar vallen mensen met een beperking wel eens buiten het gezichtsveld.
Er is nauwe samenwerking met gehandicaptenbelangenorganisaties MEE Noord-West Holland, VCP (Versterking Cliënten Positie) en NCTT (Nederlands Centrum voor Totale Toegankelijkheid) gerealiseerd om gezamenlijk de positie van mensen met een beperking te verbeteren en wederzijdse kennis te vergroten.

De extra aandacht voor de discriminatiegrond handicap en chronische ziekte zal er ook in 2011 nog zijn.