30 juni 2011: Programma themamiddag ‘op gelijke voet’

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD) heeft het afgelopen jaar extra aandacht besteed aan de discriminatiegrond handicap en chronische ziekte. Met de themamiddag ‘op gelijke voet’ staat handicap en chronische ziekte middels documenaire, cabaret en lezingen centraal van 15.00 tot 20.00 uur.

Er zijn films te zien in aanwezigheid van de filmmaker en regisseur, er is een tentoonstelling, u kunt ervaren hoe het is om een bepaalde beperking te hebben, u kunt luisteren naar inleidingen van deskundigen over verschillende onderwerpen en hen daarover bevragen en er is cabaret. Onderaan het programma, de lokatie is “de Luifel” aan de Herenweg 96 in Heemstede..


U bent van harte welkom, ook om een hapje mee te eten. We stellen het op prijs als u laat weten of u aanwezig zult zijn. Mail ons op info@bdkennemerland.nl of bel naar 023-5315842. U kunt natuurlijk ook komen zonder aanmelding.


Graag horen we ook of u gebruik wilt maken van speciale faciliteiten in verband met een mogelijke beperking. 
———-

Programma ‘op gelijke voet’, 30 juni 2011
De Luifel, Herenweg 96, Heemstede

let op: programmaonderdelen overlappen soms in tijd,
u kunt dus met een gerust hart rondshoppen!


15.00 – 15.30 uur   ontvangst
15.30 – 15:45 uur   Wethouder Jur Botterover handicap en Heemstede
15:45 – 15:50 uur   Vooraankondiging project “Recht Op Toegang Team”


16.00 – 17.40 uur  themadebatten o.l.v. Erik van Zoonen
16.00 – 16.45 uur N.Dieleman over passend onderwijs
16.50 – 17.05 uur M.v.Haaften over toegankelijkheid websites gemeentes
17.10 – 17.30 uur K.Pelsser en J.Troost over beperkingen


17.30 – 18.00 uur   cabaret: Gemeentereiniging
18.00 – 18.10 uur   canon: Bureau Discriminatiezaken en handicap
18.00 – 18.40 uur   lopend buffet
18.30 – 19.30 uur   documentaire: The voice of 650 million times one met regisseur Marijn Poels


doorlopend:  gebarentolk muziek, tentoonstelling; ervaringen met beperkingen ondergaan; ontmoeting en dialoog.


 

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download