30 juni: Hoe inclusief kan passend onderwijs zijn?

Gelijke rechten begint met gelijke kansen in het onderwijs. Tijdens de themamiddag ‘Op gelijke voet’ die Bureau Discriminatiezaken Kennemerland donderdag 30 juni organiseert gaat Nenette Dieleman in op de kansen, haken en ogen van passend onderwijs in de regio Zuid-Kennemerland.

Per augustus september 2012 komt er een wet Passend Onderwijs, er is nog onduidelijkheid over maar de daadwerkelijke invoering zal waarschijnlijk een jaar later een feit zijn.  Scholen zijn dan  verplicht passend onderwijs te bieden aan leerlingen.

Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk leerlingen kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs, (‘samen naar school’), tenzij dat echt niet kan, bijvoorbeeld door een handicap of stoornis. Maar wanneer is iets onmogelijk? Hoe inclusief kunnen reguliere middelbare scholen in Kennemerland zijn? Doorverwijzing naar speciaal onderwijs kost extra geld maar is soms wenselijk.

Echter soms is er de grote wens van ouders of de leerling op de reguliere school te blijven. Hoe maken we dat mogelijk, hoe gaan de middelbare scholen in Kennemerland daarmee om? Hoe inclusief kan voortgezet onderwijs in Kennemerland zijn? Hoe voorkomen we dat leerlingen afstromen  / uitvallen? Hoe zorgen we dat scholen en docenten de handvatten krijgen om ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben onderwijs te bieden? Hoe gaan de middelbare scholen nu om met passend onderwijs? Wat zijn de ervaringen van scholen met leerlingen met een fysieke of mentale handicap? Wat zijn de plannen voor de nabije toekomst?


Over Nenette Dieleman
Nenette Dieleman, coördinator van het samenwerkingsverband-VO van de regio Zuid-Kennemerland, is de spin in het web in Kennemerland met betrekking tot passend (inclusief) onderwijs in het VO. Zij heeft nauw contact met de docenten, medewerkers en directies van scholen om tot passend onderwijs voor de 18.000 leerlingen in onze regio te komen. In september 2010 is een pilot gestart op zes middelbare scholen om de docenten en scholen te ondersteunen. In een klein half uur zal Dieleman uiteenzetten hoe het ervoor staat met passend onderwijs in Kennemerland en zal zij een tipje van de sluier oplichten van de ervaringen met de pilot.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download