Kerncijfers discriminatie meldingen 2010

De Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA) heeft de kerncijferrapportage 2010 gepresenteerd. De rapportage geeft een beeld van de meldingen over ervaren discriminatie in de periode 2006 tot en met 2010. De meldingen zijn geregistreerd door antidiscriminatiebureaus die zijn verenigd in de LBA.

De cijfers van het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD) zijn opgenomen in de kerncijfer rapportage. Voor een deel laten de BD cijfers hetzelfde beeld zien als de landelijke cijfers, voor een deel wijken ze af. Het aantal meldingen is in 2010 met 6% gestegen ten opzichte van 2009. In Kennemerland is het aantal vrijwel gelijk gebleven. Daar was 2008 een piekjaar en is het aantal in 2009 en 2010 weer op min of meer hetzelfde niveau als daarvoor gekomen.


Ras meest genoemd
Zowel landelijk als regionaal in Kennemerland is de grond ras de meest genoemde grond voor discriminatie. In de LBA cijfers gaat het in 44% van de gevallen om ras, in Kennemerland is dat 57%. De grond leeftijd is landelijk gezien de volgende meest genoemde; in Kennemerland is dat aantal ten opzichte van 2009 weer afgenomen. Daar is de grond godsdienst na ras de meest voorkomende grond voor discriminatie.


Arbeidsmarkt
Ook is er weer overeenkomst in de cijfers wanneer gekeken wordt naar het terrein waarop de meldingen zich afspelen. De arbeidsmarkt is daarin leidend. Dit betekent dat mensen die discriminatie of ongelijke behandeling melden, dit het meest ervaren op de arbeidsmarkt; hetzij in de toegang daartoe, hetzij op de werkvloer of in arbeidsvoorwaarden en
–omstandigheden.


Discriminatie die zich afspeelt in de buurt of op straat (openbare ruimte) is na het terrein arbeidsmarkt het meest voorkomend. In Kennemerland is het aantal meldingen daarover relatief flink hoger dan de landelijke cijfers laten zien. De kerncijferrapportage geeft een helder inzicht in wat de verschillende gronden, terreinen en vormen van discriminatie inhouden en er staan enkele toelichtende voorbeelden van incidenten in.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download