Diversiteitbeleid voor P&O-ers gemeenten en provincie

In het kader van het themajaar handicap/chronische ziekte is het BD het gesprek aangegaan met alle tien gemeenten in haar werkgebied over diversiteit in de gemeentelijke organisaties. Het zijn tenslotte belangrijke werkgevers in deze regio.

Wij hebben contact gehad met de P&O /HRM afdelingen in alle tien gemeenten en hebben hiermee inzicht gekregen in hoe belangrijk gemeenten diversiteit vinden.


Deze contacten hebben op 20 juni geleid tot een regionale P&O ochtend in het stadhuis van Heemskerk. Hierbij waren uiteindelijk vier gemeenten en de provincie Noord-Holland aanwezig.  Het programma bestond uit de volgende onderdelen:


* Presentatie uitkomsten gesprekken met de tien gemeenten in Kennemerland over diversiteit, voorkeursbeleid en kwaliteit (geanonimiseerd) door Bureau Discriminatiezaken 


* Good practice met betrekking tot diversiteit door Gemeente Heemskerk


* Hoe kunnen gemeenten oog krijgen voor talenten, wat kunnen organisaties op de korte termijn doen om zich voor te bereiden op de arbeidsmarktontwikkelingen op de langere termijn, hoe bouw je contact op met potentiële medewerkers, waar vind je ze en hoe pak je dat aan. Vragen en discussie door Mieke Teunissen – projectmanager diversiteit van de samenwerkende A+O fondsen Gemeente, Provincies en Waterschappen
 
* Korte presentatie over discriminatiewetgeving door Bureau Discriminatiezaken 


* Peilen interesse voor training van vertrouwenspersonen, P&O mensen, OR leden: herkennen van discriminatie, hoe hiermee om te gaan door Bureau Discriminatiezaken
 


Hoewel maar één van de tien gemeenten een diversiteitsbeleid heeft, wil dit niet zeggen dat andere gemeenten hiervoor geen aandacht hebben.
Er wordt bij de meeste gemeenten wel naar gestreefd om een goede afspiegeling van de beroepsbevolking te zijn. Ook wordt er door twee gemeenten samengewerkt met Valid People, een werving en selectiebureau voor mensen met een lichamelijke beperking. Eén gemeente geeft in haar visie aan dat het van belang is dat doelgroepen met een achterstand op de arbeidsmarkt (bijv. mensen met een fysieke/psychische beperking) een extra kans krijgen in de organisatie.


Voor cijfers over diversiteit per gemeente verwijzen wij naar www.denkdivers.nl  >  diversiteitsindex


Het BD is tevreden over de open uitwisseling van informatie en houdt de vinger aan de pols. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolein van Haaften, 023 5315842 

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download