Prijs voor beste idee begripvolle samenleving

Met de instelling van de SAMS-prijs wil de SAMS-adviesraad de Haarlemse bevolking actief betrekken bij de eigen omgeving. Individuen, sportclubs, bedrijven, instellingen, iedereen kan haar steentje bijdragen aan een open, eerlijke en solidaire samenleving zonder uitsluiting.

De SAMS ondersteunt dit door het beste, meest innovatieve, idee, voorstel of project ter bevordering van interetnische verhoudingen in de stad te belonen. Met het bedrag dient het project te worden uitgevoerd. De jury zoekt naar ideeën voor verrassende ontmoetingen, uitwisseling van culturele diversiteit, bevordering van intercultureel samenwerken, een bijdrage aan emancipatie, maatschappelijke participatie en inburgering. Meer informatie is te vinden op www.samshaarlem.nl


De SAMS, de adviesraad die zich beijvert voor een harmonieuze Haarlemse samenleving, heeft een prijs van € 2.500,- beschikbaar gesteld voor het beste idee dat een begripvolle en solidaire samenleving in Haarlem bevordert.


Tot 10 oktober 2011 kunnen ideeën worden ingediend. Een jury, onder leiding van oud-burgemeester Jaap Pop, kiest de winnaar uit de inzendingen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 2 november in het MCH wordt de winnaar bekend gemaakt. Inzendingen kunnen worden ingeleverd bij het MCH, Lange Herenvest 122, 2011 BX Haarlem of via info@mondiaalcentrumhaarlem.nl


 

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download