Gemeente Haarlem tekent voor ´roze´ emancipatiebeleid

Woensdag 5 oktober heeft wethouder Jack van der Hoek samen met Minister Marja van Bijsterveldt en 21 andere gemeenten in Den Haag de intentieverklaring ondertekend op het gebied van homo-emancipatie. De week ervoor heeft het college de projectaanvraag aan het ministerie met het Lokaal Actieplan Koploper Haarlem 2012 – 2014 vastgesteld.

“Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voert sinds jaren een actief diversiteitsbeleid. Minister Bijsterveldt stelt vanuit haar ministerie middelen beschikbaar om homo-emancipatie op lokaal niveau te stimuleren, onder de noemer
‘koploperprogramma’. Zij heeft gemeenten, waaronder Haarlem, uitgenodigd om deel te nemen aan dit landelijke koploperprogramma. Haarlem gaat graag op deze uitnodiging in.” Aldus wethouder Van der Hoek.
Samen met het COC Kennemerland, Bureau Discriminatiezaken, Haarlem Roze Stad en Gay-haarlem.nl heeft de gemeente Haarlem een actieprogramma voor de periode 2012-2014 opgesteld. Het college streeft daarbij de volgende doelstellingen
na:
• Het bestrijden van discriminatie, intimidatie en geweld tegen homoseksuelen en transgenders;
• Het bevorderen van veiligheid, weerbaarheid en welzijn van homoseksuelen en transgenders op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport en in hun eigen sociale kring;
• Het bespreekbaar maken van homoseksualiteit onder jongeren en in kringen waar dat nog taboe is en het ondersteunen van homoseksuelen en transgenders daarbij.
Het koploperprogramma en de uitvoering van het lokaal actieplan start in 2012, het jaar waarin de gemeente Haarlem tevens een jaar lang roze stad is. Hiermee speelt Haarlem ook nationaal een koplopersrol en krijgt het diversiteitsbeleid een extra
impuls.


Koplopers
Afgelopen juni hernieuwde Van Bijsterveldt in Amsterdam afspraken met 18 grote gemeenten die al langer een actief ‘roze’ emancipatiebeleid voeren. Deze zogenaamde koplopergemeenten en de minister spraken af om ook de komende jaren verder te bouwen aan de sociale acceptatie van LHBT’ers. Van Bijsterveldt sprak toen de ambitie uit om het aantal koplopergemeenten uit te breiden tot het grootste deel van de G50 en de grotere gemeenten in Zeeland. Met de 22 ondertekenaars vandaag wordt het aantal gemeenten meer dan verdubbeld.
De 21 gemeenten die vandaag de intentieverklaring hebben ondertekend zijn: Alkmaar, Almere, Breda, Capelle aan den IJssel, Delft, Eindhoven, Goes, Haarlem, Helmond, Hengelo, Hoorn, Leidschendam-Voorburg, Middelburg, Oss, ’s-Hertogenbosch, Schiedam, Sittard-Geleen, Súdwest Fryslãn, Venlo, Vlissingen, Westland en Zoetermeer.


 


 

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download