BD publiceert resultaten onderzoek vijandigheid tegen homoseksuelen

Het rapport Trend of Incident? Over vijandigheid tegen homoseksuele mannen en lesbische vrouwen (maar ook biseksuelen en transgenders) in Nederland en Kennemerland is uit.
Het rapport gaat over veiligheidsgevoelens van deze groep, maar ook over feitelijke incidenten en ervaringen.
Wij willen met dit rapport het onderwerp onder de aandacht brengen van gemeenten, politici, politie en scholen. Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, initiatiefnemer van dit onderzoek, wil laten zien dat intolerantie jegens LHBT´s regelmatig voorkomt, in allerlei vormen op allerlei terreinen. Wij roepen betrokkenen op alert te zijn en daar waar nodig actie te ondernemen.

Hier volgen de belangrijkste conclusies uit het rapport:


-Op basis van landelijke cijfers van antidiscriminatiebureau´s (ADB´s) en het MDI is een toenemende trend van het aantal discriminatiemeldingen zichtbaar. Hieruit kunnen we echter alleen afleiden dat de bereidheid van mensen om melding te maken van discriminatie is toegenomen. Of discriminatie ook daadwerkelijk is toegenomen mogen we hieruit niet concluderen.
Uit de cijfers van ADB´s blijkt dat het bij klachten op grond van homoseksuele gerichtheid veelal gaat om incidenten in de openbare ruimte en in de woonomgeving. Het betreft uitschelden, mishandeling en pestgedrag door omwonenden. 


– De meldingen zijn maar een klein deel van de werkelijkheid: 85% van de mensen in Kennemerland meldt haar/zijn discriminatie ervaring niet.


– De Onderwijsinspectie heeft onderzocht dat op de helft van de middelbare scholen homoseksualiteit niet bespreekbaar is. Wij verwachten dat dit in Kennemerland anders zal zijn.


– Het algemene beeld van discriminatieklachten op grond van (homo)seksuele gerichtheid in Kennemerland is stabieler dan landelijk naar voren komt. Helaas is maar een klein deel van de werkelijke incidenten zichtbaar in de registratie door BD en politie.


In 2012 is Haarlem uitgeroepen tot Roze Stad. Het te verwachten effect van Haarlem Roze Stad is dat homoseksuelen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders in de stad op allerlei terreinen steeds zichtbaarder worden Dit rapport kan worden gezien als een 0-meting, een beschrijving van de roze stand van zaken in Haarlem in 2011. Het zal zeker interessant worden om te zien hoe de zaken zich ontwikkelen tijdens en na het roze jaar.


Het rapport wordt/is breed uitgezet bij alle tien gemeenten in Kennemerland, bij B&W, ambtenaren en raadsleden. In Haarlem, Heemskerk en Heemstede hebben we spreektijd (gehad) bij respectievelijk de Commissie Bestuur,de Commissie Welzijn en de Commissie Middelen.
In de Haarlemmermee heeft de HAP-partij vragen gesteld aan B&W en aangedrongen op financiering van voorlichting op scholen.
In Zandvoort zal het rapport onderwerp van gesprek zijn tijdens het ronde tafelgesprek van 29 november (zie website gemeente Zandvoort, raadsnet).

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download