Flauwekul excuus: arbeidsdiscriminatie bij vrouwen

Op de arbeidsmarkt worden vrouwen nog altijd anders behandeld dan mannen. Dit terwijl werkgevers vrouwen niet anders mogen behandelen omdat zij vrouw zijn. De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) start daarom een campagne.

De campagne ‘flauwekul excuus’ is erop gericht om werkende vrouwen bewust te maken dat in het zakelijk verkeer tussen werkgever en vrouwelijke werknemer niet alles geoorloofd is. Onderwerpen als ongelijke salariëring, invloed van zwangerschap op het werk en carrièremogelijkheden van vrouwen stelt het CGB aan de kaak.


De campagne is gericht op vrouwen tussen de 25 en 40 jaar en moet mensen prikkelen om hun ervaringen op dit gebied te delen en de discussie over ongelijkheid te stimuleren. Op www.flauwekulexcuus.nl kunnen vrouwen voorbeelden achterlaten van redenen voor afgewezen promotie of salarisverhoging.


Ook wij, Bureau Discriminatiezaken, kregen afgelopen jaren zeven klachten binnen rondom dit thema. Het ging vooral om vrouwen die zwanger waren en hierdoor problemen kregen op hun werk.


Hoewel het hier een specifieke campagne betreft willen wij hierbij benadrukken dat ook mannen het slachtoffer kunnen worden van discriminatie op grond van geslacht. Zo meldde zich bij een ons een client die had gesolliciteerd bij een bloemkwekerij maar werd afgewezen omdat ´vrouwen nu eenmaal zorgzamer zijn in het verspenen van bloemen´. Dit argument snijdt wettelijk gezien geen hout en iemand op grond hiervan afwijzen mag dus niet.


Discriminatie op grond van geslacht – of andere gevallen van ongelijke behandeling – kunt u hier direct melden. Of kijk bij klachten en meldingen.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download