Uitkomsten discriminatiemeetlat gemeenten

De vijf Noord-Hollandse anti-discriminatiebureaus hebben onderzoek gedaan naar het
gemeentelijk beleid ten aanzien van discriminatie en ongelijke behandeling.

In de vragenlijst werd onder andere ingegaan op gemeentelijke mogelijkheden om beleid te maken ter bevordering van gelijke behandeling.


Van de 58 aangeschreven gemeentebesturen vulden er 40 de vragenlijst in, oftewel ruim tweederde. De overige gemeenten lieten helaas niets van zich horen. De verstrekte antwoorden leidden tot een discriminatiemeetlat. Daarbij konden maximaal tien punten worden behaald, een aantal dat overigens geen enkele gemeente bereikte. Als beste kwam Heiloo uit de bus, met 8 punten.


Deze ‘steekproef’ maakt duidelijk dat er in Noord-Holland nog veel werk verricht kan en moet worden om de toegankelijkheid van grote groepen mensen tot de reguliere voorzieningen mogelijk te maken. Aan de hand van de cijferlijst en de bijgevoegde interpretatie van de antwoorden is te zien hoe deze verbeteringen tot stand kunnen komen.


 


 

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download