Bureau Discriminatiezaken verzoekt gemeenten stelling te nemen tegen PVV-meldpunt

Naar aanleiding van het meldpunt Midden- en Oost-Europeanen dat de PVV heeft ingesteld en die oproept tot het melden van problemen veroorzaakt door mensen afkomstig uit Midden- en Oost-Europa heeft Bureau Discriminatiezaken gemeentebesturen van de 10 gemeenten in Kennemerland verzocht hiertegen stelling te nemen.

Ons inziens zou dit een positief signaal zijn naar burgers in Kennemerland die afkomstig zijn uit Midden- en Oost Europa. Ons bereiken namelijk ook meldingen en geluiden van Midden- en Oost-Europeanen, dat zij persoonlijk discriminatie ervaren en hier in ieder geval zelf een verband veronderstellen met het negatieve maatschappelijk klimaat jegens deze groep, waar genoemde website geacht wordt aan bij te dragen.


Wij wachten af of en in welke vorm gemeenten hieraan gehoor geven.


De brief is hieronder na te lezen.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download