Rechtbank stelt cliënt van Bureau Discriminatiezaken in het gelijk

Mannelijke peuterspeelzaalleider mocht na ziekte niet meer terugkeren op zijn eigen peuterspeelzaal omdat hij een man is. Argument van zijn werkgever: in de huidige maatschappij wordt het niet geaccepteerd dat een man alleen op een peuterspeelzaal staat.

Mannelijke cliënt raakt langdurig ziek na 21 jaar naar volle tevredenheid van partijen en ouders als peuterspeelzaalleider te hebben gewerkt. Als gevolg van tussentijds gewijzigd beleid van de kant van het bestuur van de welzijnsorganisatie mag client na re-integratie niet meer werken op de ‘eigen’ peuterspeelzaal. Het beleid komt er feitelijk op neer dat voor de client, als mannelijke peuterspeelzaalleider, een ander regime geldt dan voor diens vrouwelijke collega’s (mannen niet alleen op de groep, vrouwen wel), hetgeen in strijd is met het discriminatieverbod van artikel 7:646 Burgerlijk Wetboek (gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de arbeid).


Het argument van de werkgever, een welzijnsorganisatie in Haarlem, was dat in de huidige tijd mannen alleen op een peuterspeelzaal niet meer worden geaccepteerd. Echter, in deze zaak blijkt dat juist de ouders pleiten voor terugkeer van de peuterspeelzaalleider op zijn eigen plek, de ouders hebben het volste vertrouwen in hem. De welzijnsorganisatie gaf aan dat een vrouw alleen op een groep wel mogelijk was en een man alleen niet.


De zaak is bij Bureau Discriminatiezaken gaan rollen naar aanleiding van twee klachten van ouders over de beslissing van de welzijnsorganisatie om de cliënt niet meer terug te plaatsen op zijn eigen werkplek. Ons Bureau is niet betrokken geweest bij de gesprekken tussen werkgever en cliënt, deze rol was voor de advocaat weggelegd. Wij hebben de ouders wetteksten aangereikt en advies gegeven voor gesprekken met de werkgever. De cliënt hebben wij ter morele ondersteuning bijgestaan  tijdens de rechtsgang.


De client is door de Rechtbank in het gelijk gesteld, zijn werkgever moet hem weer terugplaatsen op zijn eigen peuterspeelzaal.


De volledige uitspraak is hieronder na te lezen.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download