Nog weinig reacties van gemeentes op verzoek om stelling te nemen tegen PVV-meldpunt

Half februari heeft het BD de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de tien gemeentes in de regio Kennemerland een brief gestuurd om hen te informeren en hen te vragen stelling te nemen tegen het meldpunt Midden- en Oost Europeanen. In elke gemeente wonen en/of werken immers ook mensen die uit die landen afkomstig zijn en zich nu weggezet voelen.

Vier gemeentes hebben inhoudelijk gereageerd en de reacties varieerden. Twee gemeentes zeiden dat ze het niet opportuun vonden stelling te nemen. Eén gemeente benadrukte niet achter het meldpunt te staan en heeft dat ook aan de zusterstad in Polen laten weten.
De vierde gemeente stelde begrip te hebben voor mensen die klagen over de website van de PVV; daarnaast zei ze geen stelling te willen nemen, maar wel de positie van werknemers uit Midden- en Oost Europa in ogenschouw te nemen, met name waar het huisvesting en verblijf betreft. Zo wil deze gemeente een praktische positieve bijdrage leveren aan eventuele problematiek. Het BD hoopt dat de overige gemeentes alsnog inhoudelijk zullen reageren.  


De PVV heeft een meldpunt ingesteld om ervaren overlast van Midden- en Oost Europeanen te melden. In de volksmond wordt gesproken over het “Polen meldpunt”. De PVV zegt duizenden meldingen te hebben ontvangen.


Er zijn daarna ludieke acties en websites opgezet waar mensen weer hun beklag kunnen doen over het PVV meldpunt of om het te ridiculiseren. Ook het Europees Parlement heeft zich erover uitgesproken en heeft de Nederlandse minister-president opgeroepen afstand te nemen van het meldpunt.
Bij de antidiscriminatiebureaus zijn veel klachten binnengekomen. De klachten kwamen niet alleen van mensen van Midden- of Oost Europese komaf die zich gediscrimineerd voelden, maar ook van autochtone Nederlanders die zich zorgen maakten over de polariserende werking van het meldpunt en die zich bijna schaamden dat een dergelijk meldpunt in het leven was geroepen. Een strafrechtelijke weg volgen had geen zin: juridisch gezien was er geen sprake van discriminatie.  

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download