Debat ´Vreemde in eigen land´ goed bezocht!

Woensdagavond 4 april vond het door ons georganiseerde debat ´Vreemde in eigen land´ plaats. In de zaal zaten opvallend veel raadsleden uit Haarlem, maar ook vertegenwoordigers van wijkraden, geïnteresseerde burgers, politie en medewerkers van woningcorporaties. In totaal waren er circa 30 bezoekers.

Chris Huinder van Forum (instituut voor multiculturele vraagstukken) vertelde over het onderzoek dat zij hebben uitgevoerd onder boze autochtone burgers in zowel gemengde als ´witte´wijken en plaatste de ontevredenheid in een breder kader. Opmerkelijke uitkomst is dat 75% van de geïnterviewde burgers tevreden is over zijn/haar eigen leven maar als wordt gekeken naar de eigen buurt of de samenleving in zijn geheel, is nog maar 25% tevreden. Mensen zijn vooral boos op de gemeente of de overheid in het algemeen omdat die dingen toelaat en/of niet goed aanpakt. Hoe krijg je deze boze burgers nu alsnog mee? Kernwoorden zijn dan: nabij, kleinschalig, concreet. Denk aan een Turks-Nederlandse huismeester in een flat met veel Turks-Nederlandse bewoners. Dit werkt beter dan een Nederlandse huismeester die hun vertelt wat de regels en normen zijn in de buurt.


Victor Verhoeven, directeur-bestuurder van Pré Wonen, een grote woningcoöperatie in Haarlem, vertelde over de lokale praktijk in Haarlem. Hij spitste zijn verhaal toe op wijkcentrum De Hamelink in de Slachthuisbuurt en hoe tevredenheid om kan slaan in ontevredenheid. Dit bracht ons ook wel naar de kern van de zaak: hoe verduurzaam je de goede relatie tussen burgers onderling en tussen burgers en overheid? Dit vraagt een langdurige investering in mensen die gehoord willen worden. Helaas is hiervoor in de praktijk beperkt tijd en geld. 


Hierna volgde een debat met het publiek, dat vooral veel vragen had voor Huinder en Verhoeven. Merijn Snoek, fractievoorzitter CDA Haarlem, leidde de hele avond in goede banen.


Conclusie voor het Bureau Discriminatiezaken is dat de beeldvorming van de ene groep over de andere groep niet altijd juist is en dat het BD een rol heeft in het wegnemen van vooroordelen. Dit is een lastig en lang traject waar overigens de hele samenleving een bijdrage aan kan leveren. Een positief punt uit het onderzoek van Forum was dat de multiculturele samenleving als concept positief wordt beoordeeld, maar dat de praktijk soms anders uitpakt.


Dit debat ging over de invalshoek van ‘de witte Nederlander’, op 26 april vindt het tweede debat plaats ´je wordt nooit een Nederlander´en wordt er gesproken vanuit de invalshoek van ‘de allochtone Nederlander’. 


Foto´s van de debatavond van 4 april zijn te zien op:


https://picasaweb.google.com/mchfotoalbum?fgl=true&pli=1


Verslag van de avond door Cora Yfke Sikkema:


http://haarlem.groenlinks.nl/DebatTweeluikVreemde


Meer informatie over de debatten: Marjolein van Haaften, 023 5315842


 

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download