Goede sfeer tijdens debat: ´Je wordt nooit een Nederlander´

Donderdagavond 26 april vond het door ons georganiseerde debat ´Je wordt nooit een Nederlander´ plaats.

Marieke Slootman, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, vertelde over de diverse onderzoeken die zijn gedaan naar identiteitsvorming van de tweede generatie Marokkaanse Nederlanders. Ze trapte af met een filmpje: de speech van Nasrdin Dchar bij de uitreiking van het gouden kalf, en ze vroeg de zaal wat dit filmpje bij hen opriep en waarom het zoveel losmaakte in Nederland.
Ze vertelde dat uit het onderzoek naar voren kwam dat veel Marokkaanse Nederlanders een sterk gevoel van Nederlands zijn hebben, maar niet als Nederlander worden aangesproken.  Gevolg: als anderen jou alleen zien als Marokkaan dan ga je Marokkaans voelen en je als zodanig gedragen. ´Nou, ik ben Nederlander, alleen niet in Nederland´ was een quote uit het onderzoek.
Ook is er de druk vanuit de Marokkaans Nederlandse omgeving: je moet goed presteren, maar niet te veel vernederlandsen en je hebt een verantwoordelijkheid richting familie.
Religie is belangrijk. Dit zorgt voor binding en vertrouwen van de familie, het zorgt voor inspiratie en zelfontplooiing en biedt handvatten bij het omgaan met moeilijke situaties.


Veel Marokkaanse Nederlanders weten uiteindelijk goed om te gaan met de druk die ze van verschillende kanten voelen. Een citaat uit het onderzoek: ´Ik heb nu vrede met mezelf als ik zeg dat ik echt een dubbele nationaliteit heb, en een dubbel gevoel. Op een gegeven moment heb ik geleerd dat ik kan houden van beide kanten.´


Uit de zaal kwamen vragen en reacties. Een valkuil voor de Marokkaanse Nederlanders is dat ze het gevoel hebben dat ze van het ene vakje (allochtoon) naar het andere vakje willen (autochtoon). Niet meedoen met dit hokjesdenken, wees jezelf.


Vier jongens van stichting Samen kwamen na de pauze aan het woord. Annemieke Windt stelde de jongens op hun gemak en zij vertelden in goede en vrolijke bewoordingen dat Nasrdin Dchar de spijker op zijn kop sloeg en voor hen een rolmodel is en hoe het is als je vrienden je niet meer zien zitten omdat je teveel ´verkaasd´ bent, hoe de groepsdruk dus ook daar een rol speelt. Dat je twee keer zo hard je best moet doen als anderen. En waarom ze actief zijn bij de stichting Samen en daarmee ´een bijdrage willen leveren aan de maatschappij´. Ze hopen of denken ook een rolmodel te zijn voor jongeren in hun omgeving die met verkeerde dingen bezig zijn: ´zij willen natuurlijk ook een goed mens zijn, maar dat lukt niet altijd´. De jongste is 14 jaar en wil huisarts worden, de oudste is 21 jaar en loopt op dit moment stage bij de gemeente Haarlem op de afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport.


De presentatie van de jongens liep over in het debat maar het publiek had ook nog veel vragen voor het viertal:
Hebben jullie te maken met ouders die bang zijn dat jullie te veel vernederlandsen? Nee, hun ouders steunen hen.
Welke rol speelt religie in jullie leven? Gewoon een goed mens zijn en regelmatig bidden.
Waar zijn de meisjes? Die gaan ook zeker meedoen, we zoeken nog meisjes.
Uit de zaal kwam naar voren dat je niet moet proberen aan alle verwachtingen van iedereen te voldoen. Je moet nadenken over wat je zelf belangrijk vind en dat nastreven.


Frederique Janss sloot de avond af en vertelde dat Bureau Discriminatiezaken tijdens voorlichtingen op scholen benadrukt dat nationaliteit of etniciteit maar een klein deel is van je identiteit: ´we laten dat zien aan de hand van identiteitscirkels. Je bent veel meer dan dat, je bent toch ook bijvoorbeeld, een jongen van 16 jaar die van voetballen houdt, bepaald eten niet lust etcetera´. 
En ook, discriminatie verschuift, in de jaren tachtig werden de Surinamers gediscrimineerd, daar hoor je vrijwel niets meer over. Over tien jaar is er weer een andere groep aan de beurt. ´De Polen´, riep een van de jongens van stichting Samen.


Enkelen mensen in de zaal zeiden achteraf dat ze toch een ander beeld van ´die Marokkaanse jongens´ hadden gekregen dan het beeld dat ze voorgeschoteld krijgen in de media. De jongens waren ook zeer enthousiast en zeiden glunderend dat ze dit wel vaker wilden doen. Plannen zijn in de maak.


Foto´s van de avond, gemaakt door Harry van Kesteren, zijn te vinden op


https://picasaweb.google.com/mchfotoalbum/StandpuntGlobaal12?authuser=0&feat=directlink

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download