Roze Haarlemmers van 55 jaar en ouder gezocht voor onderzoek

In het kader van Haarlem Roze Stad worden “roze”Haarlemmers die 55 jaar of
ouder zijn uitgenodigd een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is gemaakt in
opdracht van het bestuur van Haarlem Roze Stad en gaat over wonen, zorg en
dienstverlening.

Haarlem mag zich in 2012 een jaar lang “roze” stad noemen.Dit betekent extra aandacht voor homoseksuele, lesbische en biseksuele Haarlemmers. Ook is er extra aandacht voor transgenders. Een van de doelgroepen die centraal staan zijn de “roze” Haarlemmers vanaf 55 jaar.


Waarom vanaf 55 jaar? Omdat uit vooronderzoek blijkt dat instellingen die met ouderen werken
vaak niet herkennen of deze “roze” zijn. Mogelijk komt dit omdat vroegere generaties niet
gewend zijn uit te komen voor hun seksuele voorkeur. Niet herkennen houdt in dat instellingen
niet kunnnen inspelen op “roze” behoeften. Dit is een gemiste kans omdat de instellingen
zeggen hiervoor wel open te willen staan.
Het sociaal cultureel planbureau gaat ervan uit dat 7% van de mensen “roze” is. Haarlem heeft dan naar schatting 3000 “roze” 55 plussers. Haarlem Roze Stad heeft het Haarlemse onderzoeksbureau HvR gevraagd een vragenlijst te
maken. Het onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:
A) Wat zijn de behoeften van “roze” 55+ in Haarlem op het gebied van wonen,zorg en dienstverlening?
B) Hoe kunnen instanties als gemeente, ouderenorganiaties en zorgvoorzieningen rekening houden met deze behoeften zodat “roze” zijn erkend wordt?


“Roze” Haarlemmers vanaf 55 jaar wordt gevraagd aan het onderzoek mee te doen en de
vragenlijst in te vullen. U kunt via onderstaande link gelijk door naar de vragenlijst.


http://www.surveymonkey.com/s/Roze55Plus


Een papieren versie van de vragenlijst is te verkrijgen via de contactpersoon van onderzoeksbureau HvR (Maria Rijneveld) 06-22118816
Alle gegevens zijn en blijven anoniem.
Inzenden van de vragenlijst is mogelijk tot 15 mei 2012.
De resultaten van het onderzoek zullen worden voorlegd aan de gemeente Haarlem, aan
Haarlemse instellingen die werken met ouderen en belangenorganisaties.


De teller van respondenten tikt langzaam door, maar de einddatum van 15 mei komt ook meer in zicht. Hoe groter de respons, des te groter de zeggingskracht van de te trekken conclusies en aanbevelingen.


 


 


 

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download