Velsen tweede gemeente in Noord-Holland met antidiscriminatiebeleid

Bureau Discriminatiezaken is verheugd dat een gemeente beleid maakt om discriminatie te voorkomen en te bestrijden en hiermee komt tot concrete activiteiten.

Donderdagavond 12 april werd de conceptnota lokaal antidiscriminatiebeleid besproken door een commissie van raadsleden in de gemeente Velsen. Uiteraard waren wij, Bureau Discriminatiezaken, hierbij aanwezig; de nota had immers ook geput uit de ‘kadernota a la carte gemeentelijk antidiscirminatiebeleid’ die door de vijf Anti Discriminatie Bureaus in Noord-Holland is uitgebracht. We hadden drie minuten spreektijd waarin wij benadrukten dat discriminatie iedereen kan treffen: denk aan leeftijd, geslacht, godsdienst, seksuele gerichtheid. Het feit dat Velsen de tweede gemeente is met een antidiscriminatiebeleid was voor de raadsleden een verrassing. In de gemeente Zaanstad is in 2010 een nota antidiscriminatiebeleid aangenomen. Maar daarna werd het hier en daar toch wat stil. Op grond van deze ervaring pleitten wij voor het inbouwen van een tijdspad en evaluatiemomenten. Zowel de raadsleden als de portefeuillehouder burgemeester Franc Weerwind vonden dit een goede toevoeging.


Verder kwam de lage meldingsbereidheid van mensen die geconfronteerd worden met discriminatie en ongelijke behandeling ter sprake. Dit was een punt van zorg voor enkele raadsleden; zij meenden dat er een meldbutton moest komen op de gemeentelijke website en een aparte vermelding van het BD in de Juttter ´naast de brandweer en de politie´.


Op grote lijnen waren de raadsleden akkoord met de voorliggende nota. De portefeuillehouder vult een en ander aan en vervolgens gaat de nota na een inspraakronde door naar de volledige raad ter goedkeuring.


Meer informatie: Frederique Janss 023 5315842


Zie ook artikel in Haarlems Dagblad en interview met het lokale televisiestation Seaportrtv http://youtu.be/TbihlW3j00M

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download