Cijfers discriminatie

Jaarcijfers 2011 Commissie Gelijke Behandeling: discriminatie vrouwen nog steeds actueel

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft in 2011 meer discriminatie vastgesteld en discriminatie van vrouwen is nog steeds actueel. In 2011 heeft de CGB heeft 211 oordelen uitgesproken, zeven zaken speelden zich af in Kennemerland.

In 2011 heeft de Commissie Gelijke Behandeling vaker geoordeeld dat er sprake was van discriminatie. In 56% van haar oordelen constateerde de CGB verboden onderscheid (52% in 2010). Daarnaast blijkt dat discriminatie van vrouwen nog steeds actueel is. Nog steeds gaan veel oordelen (17% in 2011) over discriminatie op grond van geslacht, met name vrouwen die vanwege zwangerschap en jong moederschap worden gediscrimineerd op het werk. Verder bleek uit een grootschalig onderzoek naar ongelijke beloning dat vrouwen gemiddeld lager worden beloond dan mannen, variërend van enkele tientjes tot tweehonderd euro per maand.
In 2011 heeft de Commissie 221 oordelen uitgesproken. Dit is een stijging van 9% ten opzichte van 2010. De drie meest voorkomende discriminatiegronden van 2011 zijn: leeftijd (24%), geslacht (17%) en handicap/chronische ziekte (17%).

Geslacht

Discriminatie op grond van geslacht is nog steeds actueel, zo blijkt uit de jaarcijfers van 2011. De CGB ontvangt veel vragen en verzoeken van mensen die vanwege hun geslacht worden gediscrimineerd. Om discriminatie van vrouwen op het werk extra onder de aandacht te brengen lanceerde de CGB in 2011 de campagne ‘Flauwekulexcuus’. Ook heeft de Commissie onderzoek gedaan naar ongelijke beloning in algemene ziekenhuizen. Hieruit blijkt dat in 43% van de onderzochte gevallen willekeurige beloningsmaatstaven werden gebruikt, die voor vrouwen veel vaker nadelig uitpakken dan voor mannen. Omdat veel van de oordelen over discriminatie op grond van geslacht gaan over zwangerschap (17 van de 38 oordelen in 2011), is de CGB in 2011 een onderzoek gestart naar discriminatie vanwege zwangerschap en jong moederschap op het werk. De resultaten van dit onderzoek zijn in het voorjaar van 2012 gepresenteerd.

Leeftijd

In 2011 gingen de meeste oordelen over leeftijdsdiscriminatie (24%). Het merendeel van de leeftijdsdiscriminatie gaat over werk; bij werving en selectie, aanstelling en beëindiging van de arbeidsrelatie. Uit de jaarcijfers blijkt dat de meeste mensen die in 2011 een verzoek over leeftijdsdiscriminatie indienden tussen de 50 en 69 jaar oud zijn.

Mensenrechten

In het najaar van 2012 zal de Commissie Gelijke Behandeling, met al haar taken, overgaan in het College voor de Rechten van de Mens. Het College heeft als doel mensenrechten in Nederland te beschermen en de naleving ervan te bevorderen. Daarnaast streeft het College ernaar de mensenrechtensituatie in Nederland daar waar nodig te verbeteren. Het complete CGB-jaarverslag en de genoemde onderzoeken zijn op www.cgb.nl na te lezen.

Kennemerland

Van de 211 zaken waarover de CGB oordeelde, speelden zich zeven zaken af in Kennemerland: twee zaken in Haarlem, 1  zaak in Hoofddorp, 1 zaak in Badhoevedorp,1 zaak in Zandvoort en twee zaken op Schiphol(rijk). De oordelen zijn terug te lezen op www.cgb.nl. Het gaat om de zaken met de volgende oordeelnummers: 2011-209 en 210; 2011-140; 2011-79; 2011-206; 2011-159; 2011-194 en 2011-118.