Roze raadscommissie Haarlem

Op 21 juni stond de vergadering van de raadscommissie Samenleving van de gemeente Haarlem in het teken van het roze jaar 2012.
Aanleiding was dat de leden van de commissie graag nader geïnformeerd wilden worden over de activiteiten die in het kader van Haarlem Roze Stad en het koploperschap (2012-2014) plaatsvinden.

Het COC Kennemerland begon met een presentatie over hoe ze de voorlichting weer nieuw leven inblaast en liet een deel van een film (“Help een homo in de klas”) zien die gebruikt kan worden op scholen om het onderwerp homoseksualiteit te bespreken. In het nieuwe schooljaar zullen het COC en het Bureau Discriminatiezaken samen optrekken richting scholen om gastlessen op elkaar te laten aansluiten, waarbij het BD het heeft over gelijke behandeling, vooroordelen en discriminatie in het algemeen en het COC over homoseksualiteit in het bijzonder, zoals uit de kast komen.


Vervolgens vertelden twee actieve mensen van de stichting Haarlem Roze Stad de raadsleden over een aantal projecten dat loopt, waaronder een onderzoek naar de ervaringen van roze ouderen en een kwalitatief onderzoek naar homoseksualiteit onder vooral allochtone jongeren. Het onderzoek naar roze 55-plussers komt begin oktober uit; nu al bleek dat veel respondenten weer terug de kast in gaan en stuiten op veel onbegrip van andere ouderen. Helaas zijn er in het onderzoek nauwelijks tot geen respondenten van 70 jaar en ouder en de raadscommissie was van mening dat nader onderzoek naar deze groep van groot belang is.
De voorzitter van Haarlem Roze Stad benadrukte het belang van voortzetting van aandacht en beleid voor LHBT’s (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders) in Haarlem ook na 2014.


Bureau Discriminatiezaken lichtte kort haar onderzoeksrapport “Trend of incident” toe, dat ook al een keer in de raadscommissie Bestuur aan de orde was geweest. We benadrukten dat in Haarlem geen stijgende trend zichtbaar is van vijandigheid tegen LHBT´s, maar dat er wel regelmatig incidenten zijn. De afgelopen 5 jaar registreerde het Bureau Discriminatiezaken 33 meldingen. Uit onderzoek weten we echter dat 70% van de mensen een discriminatie incident niet meldt, dus het werkelijke aantal ligt hoger.
Uit onze eigen veldwerk, het Pink Panel komt naar voren dat ongeveer de helft van de LHBT-respondenten meent dat Haarlem het afgelopen jaar onveiliger is geworden (meting oktober 2011).


Zowel de burgemeester, met openbare orde en veiligheid in zijn portefeuille, als wethouder welzijn Van der Hoek reageerden op de insprekers en daarna op vragen en opmerkingen van de raadsleden.


Door alle aanwezigen werd het belang van voorlichting op scholen en in de sport dik onderstreept en ook het belang van monitoring van ervaringen en gevoelens van LHBT’s. Hun toegenomen gevoel van onveiligheid om openlijk voor hun geaardheid uit te komen, door bijvoorbeeld niet met hun partner hand in hand over straat te lopen, is een punt van zorg en moet blijvend in kaart gebracht worden, opdat daartegen geageerd kan worden.


Afgesproken is om met de raadscommissie en dezelfde organisaties (BD, COC, Haarlem Roze Stad en Gay Haarlem) in 2013 opnieuw bij elkaar te komen om het roze jaar 2012 te evalueren en te bespreken wat de uitkomsten van de nu lopende onderzoeken voor de stad betekenen.
Het was een zinvolle avond, die liet zien dat eigenlijk alle politieke partijen het in grote lijnen met elkaar eens waren.


In de bijlage een verslag in het Haarlems Dagblad van 23 juni.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download