Gemeente Heemstede wijzigt parkeerbeleid

Enkele maanden geleden ontving het Bureau Discriminatiezaken een klacht van een burger uit Heemstede. De man vond dat er sprake was van discriminatie om de volgende redenen.
Hij heeft een gehandicaptenparkeerkaart. In de gemeente Heemstede mag hij daarmee op parkeerplaatsen voor invaliden staan en moet hij betalen voor het parkeren. Het BD heeft de zaak in behandeling genomen en onderzocht.

In veel gemeentes, waaronder Haarlem, kunnen mensen met een gehandicaptenparkeerkaart op aangewezen invaliden parkeerplaatsen hun auto neerzetten zonder dat ze daarvoor hoeven te betalen. Ten eerste is het verwarrend dat het beleid per gemeente verschilt, juist in buurgemeentes en ten tweede is het ongelijke behandeling van burgers met een beperking in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart in verschillende gemeentes.


De uitsluiting bestaat er uit dat burgers zonder beperking de keuze hebben om andere vervoermiddelen, die minder kosten, te gebruiken of om verder weg te parkeren, hetgeen vaak minder duur is. 
Gratis parkeren voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart bevordert hun mobiliteit en daarmee de maatschappelijke deelname van veel mensen met een beperking.


Uit ons onderzoek bleek ook dat de Tweede Kamer in 2009 een wetsvoorstel heeft aangenomen dat er in voorzag gratis parkeren voor mensen met een beperking overal mogelijk te maken. De Eerste Kamer echter heeft dit wetsvoorstel in 2010 verworpen. Reden hiervoor was dat het voorstel “de taken van gemeentes teveel inperkt”. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeentes) was neutraal over het voorstel; de CG Raad (Chronisch zieken en Gehandicapten Raad) was erg teleurgesteld dat het wetsvoorstel is verworpen.
 
Aangezien het dus aan gemeentes zelf is om beleid te maken inzake parkeren voor mensen met een beperking en een gehandicaptenparkeerkaart, heeft het BD de gemeente Heemstede aangeschreven om het beleid te heroverwegen.
Dat is gebeurd en de uitkomst is dat mensen met een gehandicaptenparkeerkaart ook in Heemstede niet meer hoeven te betalen voor een parkeerplaats, met een maximum van 2 uur.
Het BD en de melder zijn blij met deze uitkomst en zal in het najaar het parkeerbeleid van de overige gemeentes in Kennemerland onder de loep nemen. 


 

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download