Voorlichting bij migrantenorganisaties

In de schooljaren 2011/2012 en 2012/2013 staat bij het Bureau Discriminatiezaken (BD) de discriminatiegrond afkomst/huidskleur centraal. In dit kader leggen wij contact met zoveel mogelijk migrantenplatforms en -organisaties, wat meestal leidt tot een voorlichtingsavond of -middag over discriminatie.

Erbij horen en meedoen is belangrijk om je thuis te voelen in de Nederlandse samenleving. Gelukkig gaat het met de meeste mensen met een niet-Nederlandse afkomst in Nederland heel goed. Toch krijgen zij regelmatig te maken met uitsluiting, vijandigheid en discriminatie.


Tijdens de voorlichting leggen wij uit wie wij zijn en wat we doen. Wat is discriminatie eigenlijk en wat kun je er aan doen?Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat ze hier iets aan kunnen doen. 70% van de mensen die zich gediscrimineerd voelt, meldt dit niet. Terwijl het doen van een melding juist wèl zin heeft en een stap kan zijn tegen de slachtofferrol. Mensen die bij Bureau Discriminatiezaken melding maken van ongelijke behandeling zijn juist mensen die niet het slachtoffer willen zijn, maar die voor zichzelf en anderen op willen komen. Het BD ondersteunt en adviseert over de mogelijkheden om de ongewenste situatie aan te pakken.


Bij de Stichting Samen (voornamelijk mannen met Marokkaanse roots) gaven we op vrijdag 6 juli een voorlichting samen met Mirjam Rentema van Prezens (GGZ). Circa 30 mannen in het wijkcentrum De Ringvaart in Haarlem luisterden met interesse naar wat wij te vertellen hadden en ze vertelden over hun eigen ervaringen.


Wat sterk door de mannen wordt gevoeld is een vorm van onderhuidse discriminatie, vaak op het werk. Er wordt niets gezegd, maar je voelt het wel. Je wordt genegeerd, er wordt iets anders gereageerd.
Wij vertelden dat er onderzoek gedaan is naar onderhuidse ´subtiele´ discriminatie, en dat mensen daar veel meer last van hebben dan van directe discriminatie omdat je er weinig tegen kunt doen, het is te weinig concreet om er iets van te zeggen. Mensen gaan sneller aan zichzelf twijfelen dan bij directe discriminatie. Bij directe discriminatie wordt men sneller boos op de ander, zoals je zou verwachten. Het is belangrijk om jezelf sterk neer te zetten en je niet terug te trekken. Zeg er iets van als iets je niet bevalt.


In het schooljaar 2012/2013 staan nog voorlichtingen gepland, onder andere bij de Stichting Somaliers en de Turkse Alevitische Vereniging (EKD) in Haarlem en diverse migrantenorganisaties in Velsen en Haarlemmermeer.


Geïnteresseerden in voorlichtingsbijeenkomsten kunnen contact opnemen met Frederique Janss, tel. 023 531 5842

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download