Landelijke discriminatiecijfers 2011 gepubliceerd

Het aantal klachten over discriminatie in Nederland is vorig jaar met 5,2% toegenomen ten opzichte van 2010. Het is sinds 2008 de vierde opeenvolgende stijging van meldingen bij de anti-discriminatievoorzieningen (ADV’s). De gezamenlijke bureaus en meldpunten registreerden in 2011 6.391 klachten, ruim driehonderd meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de Kerncijfers 2011, het landelijk overzicht van discriminatieklachten.

Aard van de meldingen
Met name het aantal klachten over discriminatie wegens ras nam vorig jaar toe (van 2.572 naar 2.918). Dit was tevens de meest voorkomende meldingsgrond, net als in eerdere jaren. Ook waren er lichte stijgingen bij de gronden leeftijd (van 675 naar 767) en geslacht (van 478 naar 542). Daar tegenover stond een daling van discriminatieklachten over seksuele gerichtheid (van 475 naar 450), godsdienst (van 401 naar 349), politieke gezindheid (van 76 naar 30) en levensovertuiging (van 31 naar 18).


De gemelde discriminatie betrof in verreweg de meeste gevallen een omstreden behandeling (zoals uitsluiting van een dienst of afwijzing voor een baan) of vijandige bejegening. De klachten gingen vaak over discriminatie op de arbeidsmarkt (1.695), op enige afstand gevolgd door meldingen over collectieve voorzieningen (507) en problemen in de wijk (500). Bij collectieve voorzieningen gaat het om al dan niet vermeende discriminatie door instanties, bij wijkproblemen veelal over burenruzies.


Topje van de ijsberg
Hoewel er in 2011 meer discriminatie is gemeld dan in de voorgaande drie jaar, is het aantal van 6.391 klachten nog maar het topje van de ijsberg. Lang niet iedereen die geconfronteerd wordt met discriminatie dient een klacht in bij een anti-discriminatievoorziening. Mensen hebben relatief vaak het idee dat melden niet helpt, zijn niet op de hoogte van de meldingsmogelijkheden of zijn bang voor de gevolgen van een melding.


Om de meldingsbereidheid te vergroten, treden de anti-discriminatievoorzieningen regelmatig naar buiten en wordt er samengewerkt met tal van andere organisaties. Het is onder meer mogelijk om discriminatie te melden bij een anti-discriminatievoorziening in de buurt via www.discriminatie.nl of de meldlijn 0900 – 2 354 354.


Kennemerland  
De cijfers voor Kennemerland wijken enigszins af van het bovenstaande. Er was een daling te zien in het aantal klachten dat in 2011 is binnengekomen. Relatief gezien is het aantal klachten over discriminatie wegens ras gelijk gebleven; ook in Kennemerland is dat de meest voorkomende meldingsgrond. Stijgingen waren er bij de gronden leeftijd en seksuele gerichtheid; dalingen waren er bij de gronden godsdienst en handicap of chronische ziekte.


De manier waarop discriminatie zich uit, zoals uitsluiting of pesten en schelden, komt in Kennemerland overeen met hoe dat in de rest van het land gebeurt.
Arbeidsmarkt is ook in deze regio het terrein waarop de meeste gemelde discriminatie incidenten zich afspelen, maar openbare ruimte, zoals de straat, is een goede tweede. Discriminatieklachten over collectieve voorzieningen zijn hier flink afgenomen; stijgingen zijn te zien bij sport en recreatie en bij politie. In Kennemerland vallen daar ook klachten over de 100% controles op Schiphol onder.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download