Onderwijs

Scholen in Kennemerland ontvangen factsheet over botsende rechten

• Moet een openbare school islamitische leerlingen de gelegenheid bieden om te bidden?
• Mag een katholieke school leerlingen met hoofddoekjes weigeren?
• Mag een christelijke basisschool haar leerlingen verplichten om deel te nemen aan het schoolkamp als afsluiting van de basisschooltijd?
Wij horen van directeuren, docenten en ouders dat het niet altijd duidelijk is hoe hiermee, binnen de grenzen van de wet, hoort te worden omgegaan.

Om die reden heeft Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in de Nationale Onderwijsweek alle scholen in Kennemerland een factsheet toegestuurd over ‘botsende wetgeving’ inzake vrijheid van onderwijs, vrijheid van godsdienst en het verbod op discriminatie.

De Nederlandse  wet- en regelgeving kent vele verschillende (grond)wettelijke regels, die op het ene moment in elkaars verlengde lijken te liggen en op het andere moment met elkaar lijken te botsen of daadwerkelijk met elkaar in conflict komen. In bijgaand factsheet geven wij uitleg over relevante wetgeving en bespreken wij aan de hand van voorbeelden hoe een en ander in de praktijk uitpakt.

Op scholen verzorgen wij regelmatig gastlessen over vooroordelen en discriminatie. We werken met filmpjes, posters en activerende werkvormen afgestemd op de samenstelling en het niveau van de kinderen. Naast gastlessen hebben we (theater)projecten en docententrainingen op maat.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Frederique Janss 023 5315842