Nieuwe landelijke app om discriminatie te melden

Minister Leers heeft een nieuwe landelijke app voor mobiele telefoons gelanceerd voor het melden van discriminatie. De app is ontwikkeld in opdracht van de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA).

Het melden van discriminatie is van groot belang. Alleen als discriminatie bekend is, kunnen verantwoordelijke instellingen er iets tegen doen. Gebleken is dat discriminatie die wordt ervaren weinig wordt gemeld. In 2011 werden landelijk door de Anti Discriminatie Bureaus (ADB’s) circa 6300 klachten en meldingen over discriminatie geregistreerd. Diverse onderzoeken wijzen echter uit dat mensen uit specifieke doelgroepen (etnische minderheden, homoseksuelen, gehandicapten, vrouwen) veel vaker discriminatie ervaren. In sommige onderzoeken geeft 30 tot 40 procent van de doelgroep aan jaarlijks wel eens met discriminatie te worden geconfronteerd. Hiervan wordt veelal geen melding gemaakt. De verwachting dat het toch niet helpt, speelt daarbij een rol. Ook blijkt dat mensen vaak niet precies weten waar men terecht kan met een melding over discriminatie.
Daarom heeft de LBA een app laten maken waarmee gebruikers op een eenvoudige manier een discriminatievoorval kunnen melden. Via de app ‘discriminatie melden’ komt de melding terecht bij een ADB in de regio waar de indiener van de melding woonachtig is. De app is beschikbaar voor mobiele telefoons met een iPhone en Android besturingssysteem. De app kan onder de naam ‘discriminatie melden’ gratis worden gedownload via de iPhonestore en Androidstore.
Minister Leers nam de nieuwe landelijke meld app symbolisch in gebruik door een eerste melding te versturen. De lancering vond plaats tijdens een expertmeeting in Utrecht over het bevorderen van de meldingsbereidheid van etnische minderheden wanneer sprake is van discriminatie. De bijeenkomst was georganiseerd door het College voor de Rechten van de Mens, het Landelijk Overleg Minderheden en de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus. Tijdens deze expertmeeting is afgesproken dat er verder wordt gewerkt aan het bekendmaken van het werk van Anti Discriminatie Bureaus. Daarbij wordt contact gezocht met migrantenorganisaties om moeilijk bereikbare groepen te wijzen op het belang van het melden van discriminatie. De nieuwe meld app wordt als hulpmiddel ingezet.


 

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download