Onderzoeksmethodes en bronnen over discriminatie te vinden bij één loket

Hoe meet je discriminatie? Waar vind je gegevens over discriminatie, welke bronnen zijn beschikbaar? En wat kunnen we zeggen op basis van de beschikbare gegevens? Welke betekenis kunnen we geven aan die informatie? En waar moeten we rekening mee houden als we de gegevens willen gebruiken?

De net verschenen Art.1 publicatie ‘Gegevens en informatie over discriminatie: Onderzoeksmethodes en beschikbare bronnen in Nederland’ geeft antwoord op deze en andere vragen. Als derde publicatie van het onderzoeksproject ‘Effectively monitoring discrimination’, geeft het rapport een overzicht van de beschikbare methodes en informatiebronnen om de discriminatieproblematiek in Nederland in kaart te brengen. Het overzicht is bedoeld voor professionals die zich in het veld bezighouden met antidiscriminatie (beleids-)initiatieven en die in het kader van hun werk op zoek zijn naar informatie en onderzoeksgegevens. Door datacollectiemethodes kort toe te lichten, verheldert het rapport de waarde en betekenis van onderzoeksgegevens.


Het rapport beschrijft het fenomeen discriminatie, de achtergronden, de juridische definitie en discriminatie als sociaal-maatschappelijk fenomeen. Op basis van deze beschrijving gaan de auteurs in op de diverse manieren om discriminatie te meten: statistische analyses, praktijktests, klachtencijfers, opiniepeilingen en officiële rapportages komen aan bod. Steeds staat hierbij de betekenis van de geanalyseerde gegevens centraal: wat kunnen we zeggen op basis van welke bronnen en methodes? Het rapport resulteert in 11 aandachtspunten die van cruciaal belang zijn voor het nauwkeurig en betrouwbaar meten en monitoren van discriminatie.
U kunt het rapport hier downloaden. Ook kunt u een gratis papieren versie van het rapport bestellen, via info@art1.nl.


Dit rapport vormt onderdeel van het project ‘Effectively monitoring discriminatie. Met financiering van het EU-programma PROGRESS, heeft Art.1 in het kader van dit project in 2011 onderzoek verricht naar de manieren waarop discriminatieklachten in Nederland worden geregistreerd. Eerder zijn in het kader van dit project het Engelstalige rapport ‘Registration of complaints about discrimination in the Netherlands and Germany’ en de Nederlandstalige ‘Handreiking registratie Art.1’ verschenen.


Bron: Art1
 

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download