(Homo)seksuele gerichtheid

Lessen seksuele diversiteit ook op Haarlemse scholen broodnodig

‘Verplichte homo-les in Haarlem onnodig’ kopte het Haarlems Dagblad monter op 4 december. Helaas onderschat deze roze bril de harde realiteit: voor acceptatie van homoseksualiteit moet helaas nog hard gewerkt worden, ook op de scholen, ook in Haarlem. Zoals op paarse vrijdag, 14 december.

Deze vrijdag 14 december is het Paarse Vrijdag. Scholieren staan dan op tegen homofobie. Dappere scholieren. Die iets paars aantrekken om solidair te zijn met LHBT’s: lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. Dat het niet uit zou moeten maken op wie je verliefd wordt. Aanleiding was een reeks zelfmoorden in 2010 onder homojongeren in de VS. In datzelfde jaar deed het Sociaal Cultureel Planbureau onderzoek naar acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren. Zelfmoordpogingen kwamen in Nederland drie tot vier keer vaker voor bij homoseksuele jongeren.


Homo is een van de meest gebruikte scheldwoorden op scholen. Anders zijn als je puber bent is niet gemakkelijk. Maar helemaal als dat anders zijn alleen negatief genoemd wordt: als scheldwoord. Schooldirecteuren geven aan dat het klimaat op hun school zo goed is, dat kinderen zonder geplaagd te worden uit de kast kunnen komen. Natuurlijk is het zo dat de afgelopen twintig jaar veel verbeterd is. Dat horen we ook als we verhalen van jonge homoseksuelen vergelijken met verhalen van homoseksuelen van veertig jaar of ouder. Tegelijkertijd zijn we er helaas nog niet. Vanuit onze ervaring met het geven van voorlichting op middelbare scholen weten we dat er nog heel veel onbekendheid is (‘kunnen homo’s ook trouwen?’, vragen leerlingen ons).

Wetende dat 8% homo- of biseksueel is, waarom zijn leerlingen die dat betreft dan zo onzichtbaar? De acceptatie van biseksualiteit en homosekualiteit heeft helaas nog een lange weg te gaan en moet actief besproken worden, ook op scholen.
Uit een onlangs gepubliceerd onderzoek door Ibrahim Yerden over homo- en biseksualiteit van Haarlemse allochtone en autochtone jongeren, blijkt onder meer dat die jongeren behoefte hebben aan meer voorlichting over het onderwerp op school. Zij verwachten daar meer van dan van informatie van hulpverleningsinstanties.


Het is tijd de roze bril af te zetten en in te durven zien dat homoseksualiteit expliciet en impliciet op de agenda van het onderwijs moet staan. Ook in Haarlem. Daar is het niet roomser dan elders. Per 1 december 2012 zijn basis- en middelbare scholen verplicht voorlichting te geven over homo- en biseksualiteit en transgenderisme. Seksuele diversiteit moet niet alleen bij biologie en maatschappijleer, maar liefst ook bij wis- en natuurkunde genoemd worden.

Jeltje Rijks, bestuurlid COC Kennemerland en Frederique Janss, Bureau Discriminatiezaken Kennemerland