Trendrapport discriminatie 2007-2011 uit

Bureau Discriminatiezaken (BD), kijkt in het trendrapport terug op vijf jaar klachten over discriminatie en ongelijke behandeling in Kennemerland.

De trendrapportage vervult een signaalfunctie en geeft een redelijk goed beeld van ontwikkelingen met betrekking tot discriminatie in Kennemerland. Het registreren van en het rapporteren over klachten en meldingen is een van de monitoring-activiteiten van het BD en een verplichting volgens de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga, 2009).


In de periode 2007-2011 kreeg het BD 1082 klachten binnen. Naast cijfers willen wij aan de hand van geanonimiseerde voorbeeldzaken laten zien wat discriminatie in de praktijk betekent voor mensen. Discriminatie is kwetsend. Mensen voelen zich beledigd, oneerlijk behandeld of buitengesloten vanwege kenmerken die er niet toe doen. In 5% van de gevallen is er sprake van bedreiging en geweld. Het blijft daarom van belang dat mensen bij het BD terecht kunnen voor ondersteuning en advies.


Hieronder volgen enkele conclusies uit het trendrapport:


In de afgelopen vijf jaar zijn er 600 discriminatieklachten op grond van herkomst/ huidskleur/ras binnengekomen bij het BD (gemiddeld 54% van het totale aantal klachten). Op de tweede en derde plaats staan klachten op grond van leeftijd en geslacht.


Bij gemelde discriminatie op grond van homoseksualiteit is in 24% van de gevallen sprake van bedreiging of geweld. Dit is een hoog aandeel in vergelijking met de andere discriminatiegronden waarbij geweld veel minder vaak een rol speelt.


Discriminatieklachten die zich afspelen op de arbeidsmarkt vormen al jaren de grootste categorie klachten. Het gaat hierbij vooral om klachten op grond van leeftijd, geslacht en herkomst/huidskleur/ras. Na de arbeidsmarkt spelen de meeste zaken zich af in de openbare ruimte en in de woonomgeving (buurt/wijk).


 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen  met Marjolein van Haaften 023 5315842Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download