Conferentie over burgerschap

Bouwen aan verbindend burgerschap: in het Nieuwe Luxor theater in Rotterdam vond een interessante conferentie plaats.
Er waren inleidingen en workshops, die niet alleen over burgerschap gingen, maar ook over aanverwante onderwerpen als discriminatie en uitsluiting, mensenrechten en participatie.

Graag vermeldt het BD een aantal opmerkingen die door verschillende sprekers gemaakt zijn (geen citaten).

Korrie Louwes, wethouder in Rotterdam:
-Heb geduld, zodat iemand de ruimte heeft om iets op zijn of haar eigen manier te doen.
-Accepteer risico’s; je kunt niet alles voor iedereen oplossen.


Micha de Winter, pedagoog:
-Bij inclusief burgerschap moeten we alert zijn op wij-zij denken. Uitsluiting is een aangeboren neiging. We moeten kinderen het tegendeel leren: overeenkomsten zien, empathie kweken en het menselijke in de ander zien. Rolmodellen en voorbeeldgedrag helpen daarbij.


Andrée van Es, wethouder in Amsterdam:
-Hoffelijkheid neemt stilaan de overhand, boven ruigheid en dat is positief.
-Vrouwen, emancipatie en de taal spreken zijn heel erg belangrijk.


Eduard Nazarski, directeur Amnesty International:
-Veel dagelijke zaken en problemen hebben met mensenrechten te maken; mensenrechten zijn niet alleen iets van ‘ontwikkelingslanden’.
-Mensenrechten spelen een belangrijke rol bij burgerschap, onder meer omdat niemand uitgesloten is van rechten, iedereen is gelijk. Bij rechten horen ook plichten, ook voor iedereen.
-Er zou meer educatie over mensenrechten moeten komen, want die zijn te onbekend, hoewel ze zo belangrijk zijn.


Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
-Bij integratie helpt het te bedenken wat je van mensen verwacht. Die verwachtingen moeten uitgesproken worden, met normen en waarden.
-Het benoemen van problemen was ineens heel belangrijk en de politiek deed daar hard aan mee. Analyses en oplossingen bleven echter achterwege.
-We hebben allemaal een plicht om discriminatie aan te pakken.
-De minister en de wethouders horen graag goede voorbeelden.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download