Cijfers discriminatie

Flinke stijging meldingen seksuele gerichtheid in 2012

Er is een flinke stijging van het totaal aantal discriminatieklachten en vooral de stijging van incidenten vanwege seksuele gerichtheid is aanzienlijk. Het gaat bijna om een verdrievoudiging. Dit blijkt uit het jaarverslag over 2012 van Het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland.

Meeste klachten over ras / afkomst
In 2012 heeft het Bureau Discriminatiezaken (BD) 213 meldingen over discriminatie en ongelijke behandeling geregistreerd. De meeste meldingen gaan over discriminatie op grond van ras / afkomst. Een deel daarvan (vijftien) betrof het zogenoemde ‘Polen meldpunt’ dat in het leven was geroepen door de PVV. Een ander deel ging over ‘Zwarte Piet is racisme’. In 2011 al waren daar zeven meldingen over; in 2012 waren het er zes, terwijl er in de jaren daarvoor nooit klachten over waren.


Verdrievoudiging klachten over seksuele gerichtheid
De grootste verschuiving, zowel absoluut als relatief gezien, is te zien bij de meldingen over de discriminatiegrond seksuele gerichtheid: van 10 in 2011 naar 28 in 2012. De meeste meldingen zijn afkomstig van homoseksuele mannen die uitgescholden en/of bedreigd worden.
De meeste incidenten spelen zich af in de eigen woonomgeving en de openbare ruimte, zoals op straat. De meldingen zijn vooral afkomstig uit Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen en Heemstede. Het BD vermoedt dat het feit dat Haarlem in 2012 Roze Stad was heeft bijgedragen aan de stijging, evenals de landelijke media aandacht voor het meldpunt van de Gay Krant en de weggepeste homostellen in verschillende gemeentes.
Met het BD maken COC Kennemerland, Gay-Haarlem.nl en voorheen stichting Haarlem Roze Stad zich zorgen over deze ontwikkeling. We zijn aan de andere kant positief over het feit dat de incidenten gemeld worden, omdat de discriminatie altijd al plaatsvond.


Gastlessen en onderzoek
Het BD is op heel veel scholen geweest om gastlessen en trainingen te geven, zowel aan leerlingen als aan docenten. Zo is de vooroordelenkoffer over pesten, anders zijn en beeldvorming in 58 klassen ingezet. Kinderen en docenten zijn daar enthousiast over: ze vinden het leuk en leerzaam.
Ook doet het BD onderzoek om meer te weten te komen over waar en hoe discriminatie plaatsvindt, omdat maar een kleine groep mensen melding doet van discriminatie als ze ermee geconfronteerd worden. Hiermee kwam bijvoorbeeld boven tafel dat groepen minderheden zoals Chinese vrouwen en Somaliërs vaak te maken krijgen met subtiele ongelijke behandeling en discriminerende opmerkingen. Zij raken er bijna aan gewend en het is vaak te weinig concreet om er iets tegen te doen.


Meer informatie Frederique Janss, 023 5315842

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Regio’s
Tags
Download