Cijfers discriminatie

Landelijke Monitor racisme en extreemrechts

Eind maart verscheen het rapport ‘Racisme, antisemitisme, extreemrechts geweld en discriminatie in Nederland’.De gegevens zijn gebaseerd op de door de politie geregistreerde incidenten.

Het rapport laat zien dat het aantal aan racisme, antisemitisme, extreemrechts geweld en discriminatie gelieerde incidenten over de hele linie genomen in 2010 en 2011 vrij constant is. Het onderzoek is verricht door het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de Anne Frank Stichting. 


Nieuwe onderzoeksmethode
 
Voor dit onderzoek is een nieuwe manier van gegevensverzameling bij de politie gebruikt. Onderzocht is hoe vaak de genoemde onderwerpen voorkomen in de politieregistratie. Op basis daarvan is te lezen over het aantal aangiftes, verdachten en de aard van de incidenten. Ook zijn regionale verschillen in Nederland weergegeven en de afhandeling van de zaken door het Openbaar Ministerie. Aanvullend is gebruikgemaakt van gegevens van de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s), het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en van gegevens verkregen uit de nieuwsmedia.
 
Uitkomsten


– Het aantal aan racisme, antisemitisme, extreemrechts geweld en discriminatie gelieerde geregistreerde incidenten is over de  hele linie genomen over 2010 en 2011 vrij constant.
– Incidenten met racistische motieven (racisme en racistisch schelden) worden het meest geregistreerd: 2695 meldingen in 2011.
– Racistisch schelden werd in 2010 1440 bij de politie gemeld, in 2011 was dat 1433 keer.
– Racisme komt vooral tot uiting in belediging, geweldpleging of dreiging daarmee.
– Geregistreerde antisemitisme-incidenten, zoals mishandeling en het bekladden van synagogen, zijn toegenomen (19 in 2010, 30 in 2011).
– Geregistreerde incidenten waarin gescholden wordt met een antisemitische intentie, blijven min of meer constant (1173 in 2010, 1098 in 2011).
– Er is een verdere afname zichtbaar in de ledenaantallen van extreemrechtse organisaties en manifestaties.


De verdachten van racisme en discriminatie zijn gemiddeld 30-32 jaar; verdachten van aan antisemitisch en racistisch schelden gelieerde incidenten zijn gemiddeld 23-27 jaar. Hierbij valt de jonge leeftijd van de, meest mannelijke, daders op in geval van antisemitisch schelden. Een derde van de daders is tussen de 15 en 19 jaar oud.


In de Randstad vinden de meeste geregistreerde incidenten plaats, in het bijzonder rond de twee grootste steden (Amsterdam en Rotterdam).
 
 
Informatie over de publicatie
 
Racisme, antisemitisme, extreemrechts geweld en discriminatie in Nederland. Rapportage incidenten, aangiftes, verdachten en afhandeling 2010 en 2011. De publicatie is te downloaden/bestellen via www.verwey-jonker.nl.