Thema seksuele diversiteit bij bezoek Franse en Duitse zustersteden in Haarlem

De stad Haarlem heeft met Angers in Frankrijk en Osnabrück in Duitsland een stedenband. Jaarlijks vindt een uitwisseling plaats met leden van de gemeenteraden. Het bezoek aan Haarlem vindt altijd rondom het bloemencorso plaats. Bureau Discriminatiezaken was betrokken bij het programma voor de Franse en Duitse raadsleden van Angers en Osnabrück.

Dit jaar wilde Haarlem een sterk inhoudelijk programma verzorgen en dat is gelukt. Er is voor gekozen om het programma over seksuele diversiteit te laten gaan, mede omdat 2012 Haarlem roze stad was en de gemeente graag over het succes daarvan wilde vertellen. In overleg en samenwerking met COC Kennemerland, Gay-Haarlem, betrokkenen bij Haarlem Roze Stad en het Bureau Discriminatiezaken is invulling gegeven aan het programma.


Op donderdag 18 april 2013 kwamen de delegaties aan en is er gezamenlijk gegeten zodat iedereen elkaar leerde kennen en al besproken kon worden hoe de situatie voor LHBT’s is in Frankrijk en in Duitsland. Vrijdagochtend 19 april 2013 vond een miniconferentie plaats in het stadhuis. Vier deskundigen vertelden over hoe in de praktijk wordt omgegaan met seksuele diversiteit op vier verschillende terreinen:


-Erwino Ouwerkerk als oud-voorzitter van de stichting Haarlem Roze Stad en als oud-raadslid vertelde over de diverse activiteiten die in 2012 hebben plaatsgevonden en over de geschiedenis van de gelijke behandeling van homoseksuele mannen en vrouwen;


-Döne Fil, voorvechtster van begrip voor en acceptatie van homoseksualiteit bij migranten, zet zich in om dat begrip vooral bij jongeren te bewerkstelligen. Zij heeft het initiatief genomen om in 2012 een Turkse boot aan de Gay Parade in Amsterdam te laten meevaren;


-Gert Jan Pruijn is voorzitter van de voetbalclub Koninklijke HFC en hij benadrukte onder meer het belang van respect dat een ieder voor een ander moet hebben en dat iedereen zich veilig en prettig moet kunnen voelen zoals hij of zij is. Als iemand daar problemen mee heeft: laat die ander dan vooral met rust;


-Maria van Rijneveld heeft onderzoek gedaan naar de leefsituatie van roze ouderen. Het blijkt dat ouderen vaak ’terug de kast in gaan’ als ze naar een verzorgingshuis moeten. Er is te weinig begrip en bewustzijn bij medebewoners, waardoor mensen niet durven te vertellen over hun partner of de reden voor het niet hebben van (klein)kinderen.


’s Middags gingen we met de hele groep naar het Haarlem College, de grootste VMBO school. Hier werden we ontvangen door leerlingen die een geweldige lunch op mooi gedekte tafels hadden voorbereid. We kregen een rondleiding door het nieuwe mooie schoolgebouw en daarna gaven Bureau Discriminatiezaken en het COC een soort gastles. We lieten zien wat we doen in reguliere gastlessen en trainingen op scholen en welke methodes en materialen we gebruiken.


Als afsluiting van de dag werd de filmdocumentaire “I am gay and muslim” vertoond van filmmaker Chris Belloni, die gaat over homoseksuele mannen in Marokko en hoe ze om gaan met dat feit en hun geloof en hun familie.


De belangstelling van de delegaties was bij alle onderdelen groot en er kwamen veel vragen. Ongetwijfeld krijgen de gelegde contacten een vervolg waarbij de betrokkenen uit Haarlem met alle plezier nadere toelichting zullen geven indien gewenst.
Haarlem heeft zich van een open en positieve kant laten zien met deze succesvolle uitwisseling.      

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download