Speciale flyer voor Polen over discriminatie

Bureau Discriminatiezaken legt ze op plekken waar veel Polen komen, en stuurt ze naar alle uitzendbureaus die bemiddelen voor Polen in de regio.

Uit een rapport van het SCP kwam eerder naar voren dat ongeveer eenderde van de Polen in Nederland weleens discriminatie heeft ervaren. De meestgenoemde redenen zijn taal en etnische herkomst. Discriminatie
kwam in ongeveer de helft van de gevallen voor op het werk, bij het vinden van een baan en op straat.


Rond de 40% voelt zich thuis in Nederland, de overigen niet of af en toe. Gezien de korte verblijfsduur zijn de bevindingen over zich thuis voelen niet onverwacht. De emotionele binding met Nederland is niet zo groot. Dit in combinatie met de hang naar Polen betekent waarschijnlijk dat bij het teruglopen van economische mogelijkheden in Nederland en het aantrekken ervan in Polen terugkeer op gang zal komen. Meer informatie over het onderzoek via SCP.


De flyer komt voort uit een samenwerking met de andere antidiscriminatiebureaus in Noord-Holland.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download