Discriminatie in de woonomgeving

Pesterijen, treiteren, discriminerende opmerkingen, vernielingen en andere vormen van – vaak stiekem – gedrag. Je kunt je er niet aan onttrekken, je voelt je in de kou staan en ten einde raad ga je maar verhuizen. De impact op je persoonlijke leven is enorm.

Om deze situaties in de kiem te smoren en een adequate oplossing te bieden hebben de professionals  in de aanpak van woonoverlast en discriminatie de handen ineen geslagen.  Door het Landelijk Platform Woonoverlast is in samenwerking met de antidiscriminatiebureaus (Art.1, LBA, SAN, Natuurlijk Samen) , het LECD van de Politie, Aedes (koepelorganisatie wooncorporaties) en op verzoek van het ministeries van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken de Voorbeeldaanpak “Discriminatie in de woonomgeving” ontwikkeld.


Gisteren, 20 juni 2013 vond de lancering van de voorbeeldaanpak plaats door Burgemeester Bolsius van Amersfoort, Voorzitter Taskforce Platform Woonoverlast.
 
De Voorbeeldaanpak “Discriminatie in de woonomgeving”  maakt de slag  van beleid naar de praktijk.  De krachten van de betrokken partners worden gebundeld door in de structurele aanpak van woonoverlast  de antidiscriminatiebureaus als partner op te nemen en op lokaal niveau afspraken te maken over de doelstellingen, verantwoordelijkheden en werkwijze om dit soort situaties, onder regie van de gemeente op te lossen. De voorbeeldaanpak geeft concrete handreikingen om dit te realiseren.


Meer informatie: Marjolein van Haaften 023 5315842

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download