(Homo)seksuele gerichtheid

Het gaat beter, maar nog niet goed

Het gaat beter, maar nog niet goed.
Het veiligheidsgevoel van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT´s) in Kennemerland lijkt te zijn toegenomen. Meer respondenten dan in voorgaande jaren menen dat zij veilig hand in hand kunnen lopen in de eigen woonwijk. Dit geldt ook voor het gevoel dat de eigen gemeente minder onveilig is geworden. Toch meldt een stabiele groep respondenten, tussen de 12 en 15% elk jaar, dat zij discriminatie ondervinden in de eigen wijk. Dit kan gaan om schelden, pesten of mishandeling. 75% voelt zich veilig genoeg om uit te komen voor haar of zijn seksuele geaardheid in de eigen wijk.

Dit blijkt uit het rapport van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland waarin de onderzoeksuitkomsten van het digitale onderzoekspanel Pink Panel worden beschreven.
Discriminatieklachten
In 2012 ziet het Bureau Discriminatiezaken een opvallende toename van het aantal discriminatieklachten op grond van (homo)seksuele geaardheid. Dit lijkt tegenstrijdig met het bovenstaande. De stijging van het aantal discriminatieklachten is echter vooral een indicatie van de toegenomen meldingsbereidheid. Of de discriminatie zelf is toegenomen kunnen we aan de hand van de gemelde klachten niet concluderen.

Haarlem Roze Stad 2012
De Pink Panel respondenten in Kennemerland waren zeer betrokken en bekend met de Haarlem Roze Stad-activiteiten. Hoewel het merendeel van de respondenten aangeeft dat deze activiteiten niet van invloed zijn geweest op de openheid over haar of zijn seksuele geaardheid geeft bijna een derde aan dat dit (misschien) wel het geval is geweest.

Enkele citaten uit het onderzoek:
• Mede door het mooie weer was de Roze Zaterdag in Haarlem een grote demonstratie van tolerantie.
• Er werd op de dag van Roze Zaterdag Haarlem, hier voor de deur (in Zandvoort) natuurlijk weer flink gepest. Mijn partner en mij werd gevraagd of wij ook in Haarlem waren geweest! Ik vroeg hen of zij er waren geweest en het antwoord was: ‘lekker flikkers in elkaar trappen’.
• Veel LHBT’s zijn in min of meerdere mate gewend, lees gehard, tegen discriminerende opmerkingen.

Pink Panel
Het Pink Panel is een digitaal onderzoekspanel dat bestaat uit lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT´s) in Kennemerland. Het onderzoek wordt sinds 2008 jaarlijks uitgevoerd door Bureau Discriminatiezaken. Het doel van het Pink Panel is het in kaart brengen van veiligheidsbeleving van LHBT’s en hun eigen discriminatie ervaringen in Kennemerland. Er worden vragen gesteld over veiligheid in de eigen woonwijk, op het werk en in de openbare ruimte, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer of in winkels.