Voorlichting over discriminatie, pesten en vooroordelen in Haarlem Oost

In Haarlem Oost (Parkwijk) vond een themaweek plaats over pesten. Dock organiseerde een programma voor moeders/vrouwen, vaders/mannen en kinderen en het Bureau Discriminatiezaken (BD) werd gevraagd om de bijeenkomsten voor de vrouwen en mannen in te vullen. De kinderen kregen het onderwerp op school.

Pesten is een onderwerp dat raakvlakken heeft met discriminatie. Pesten komt niet alleen voor bij kinderen op school, maar ook op de werkvloer en andere omgevingen waarin volwassenen verkeren.


In de ochtend waren we in het moedercentrum Doenja.
Veel voorlichting op basisscholen geven wij aan de hand van de vooroordelenkoffer. Deze koffer hadden we nu ook bij ons. Uit de koffer kwamen bordjes met vragen, stellingen, tekeningen en raadsels die wij neerzetten zodat de vrouwen konden zien wat we doen op basisscholen en wat dus ook hun kinderen doen.
Er volgde een cartoon van Pixar over vogeltjes: deze korte film zonder tekst laat het mechanisme van pesten goed zien. Met een uitleg over pesters, gepesten en de grote groep van meelopers die pestgedrag laat bestaan en daar invloed op heeft. We hebben benadrukt dat ouders een rol hebben in het gedrag van hun kinderen; dat het prettig is als je kind niet gepest wordt, maar dat je ook niet moet willen dat hij of zij een pester is.
Na een toelichting over wat het Bureau Discriminatiezaken doet en wat discriminatie is, kwamen de voorbeelden en ervaringen van de circa 20 aanwezige vrouwen zelf aan de orde. De meesten van hen dragen een hoofddoek en het bleek dat ze daar vaak negatief gekleurde opmerkingen over krijgen. Een aantal vrouwen heeft geleerd dat door mensen aan te spreken en beledigende en negatieve opmerkingen aan te kaarten, zaken opgelost worden.
Het was een leuke en zinvolle bijeenkomst en we verwachten dat meer vrouwen melding gaan maken bij het BD van incidenten die een mogelijk discriminatoir karakter hebben.


’s Avonds bezochten we stichting De Toekomst, waar mannen (vaders) van veelal Marokkaanse komaf bij aangesloten zijn. Ook hier hebben we de cartoon met de vogeltjes laten zien en verteld hoe pesten werkt.
Wat we vaker horen, kwam ook in dit gezelschap van 18 mannen aan de orde: het probleem van het vinden van een baan en voor jongeren een stage. De mannen zijn ervan overtuigd dat ze alleen op hun achternaam al worden afgewezen. Daarnaast voelen ze zich anders behandeld door de politie. Volgens hen treedt de politie veel harder op tegen mannen en jongens met een  Noord-Afrikaans uiterlijk dan tegen “autochtonen”.
Evenals de ochtend was de avond een bijzonder prettige en leerzame bijeenkomst. Met plezier deden we mee aan een algemene kennisquiz als afsluiting en omdat we toch niet wonnen, mochten we de prijs aan de winnaar uitreiken.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download