Mensenrechten rapportage

Mensenrechten in Nederland: een rapportage over 2012.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft de eerste mensenrechtenrapportage gepubliceerd.
Hieruit blijkt dat mensenrechten niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn, ook niet in Nederland. Voor bepaalde groepen zijn mensenrechten minder goed gewaarborgd.

Mevrouw Laurien Koster, voorzitter van het College, zegt: “Buitenlanders, gedetineerden, verdachten of mensen met een beperking: als je afhankelijk bent of tot een niet populaire groep behoort dan heb je het als mens in Nederland een stuk lastiger om je mensenrechten te realiseren.”
Voorbeelden zijn mensen met een beperking en ouderen die het moeilijk hebben om op de arbeidsmarkt te komen; regels voor het opslaan van vingerafdrukken zijn anders voor mensen die hier geboren zijn dan voor mensen die van elders komen; vreemdelingendetentie voldoet niet aan internationale normen. 


Het College voor de Rechten van de Mens benoemt een aantal concrete punten waar meer aandacht aan besteed zou moeten worden en die verbetering behoeven. De rijksoverheid heeft hier een rol in. Het rapport is dan ook overhandigd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Plasterk. 


De volledige rapportage is te vinden op de website van het College: www.mensenrechten.nl

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download