Provinciale nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de vier samenwerkende antidiscriminatiebureaus in Noord-Holland is weer verschenen. De gezamenlijke nieuwsbrief verschijnt tweemaal per jaar.
Dit keer is de inhoud gericht op leeftijdsdiscriminatie, een actueel onderwerp.

In één van de artikelen wordt beschreven wat de Wet Gelijke Behandeling op grond van leeftijd inhoudt en hoe die in de praktijk uitwerkt. De wet is van toepassing op het terrein van de arbeid. Dit betekent onder meer dat het verboden is om in een vacature een leeftijdseis te stellen. In het artikel staan diverse argumenten die werkgevers gebruiken om bijvoorbeeld voorkeursbeleid voor jongeren of uitsluitingsbeleid van ouderen te rechtvaardigen.
Het is voor sollicitanten frustrerend om steeds afgewezen te worden, waarbij je het gevoel hebt dat dit vanwege je leeftijd is. Werkgevers zeggen dit niet met zoveel woorden, dus een zaak is dan niet hard te maken. Veel mensen van boven de 50 jaar krijgen hiermee te maken.


In de nieuwsbrief staan verder enkele zaken die de antidiscriminatiebureaus hebben behandeld en onderzocht.
Ook staat er een tabel in met cijfers van de vier Noord-Hollandse bureaus over het aantal klachten dat in 2012 is binnengekomen, uitgesplitst naar de grond van discriminatie.   
De grond leeftijd is na ras/afkomst de meest voorkomende grond bij de klachten.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download