Expertmeeting

Vorig jaar was Haarlem roze stad. Eén van de activiteiten was een onderzoek naar de leefsituatie van Haarlemse jongeren met lesbische en homo- en biseksuele gevoelens. De jongeren die bevraagd zijn waren van verschillende afkomst.

De onderzoeksvraag luidde: hoe geven lesbische, homoseksuele en biseksuele autochtone en etnische jongeren vorm aan hun seksuele identiteit? Welke strategieën kiezen jongeren daarbij en wat zijn de factoren die hen belemmeren? Welke gevolgen hebben hun keuzes?

Het onderzoek is uitgevoerd door Ibrahim Yerden.

Na publicatie van het onderzoek is een werkgroep blijven bestaan, die de jongeren wil ondersteunen. Het onderzoek lag er, maar wat nu? We willen de jongeren niet in de kou laten staan met hun problemen.


De werkgroep bestaat uit:


·         Rineke Mesman, zat in de stichting Haarlem Roze Stad


·         Jeltje Rijks, van COC Kennemerland met de portefeuille voorlichting


·         Hugo Belloni, betrokkene bij het onderwerp


·         Frederique Janss, van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland


 


In het onderzoeksrapport staan conclusies en aanbevelingen.


Enkele aanbevelingen zijn:


·         Organiseer expertmeetings.


·         Werk aan bewustwording bij en geef een rol aan zelforganisaties, met name moeders. Ook hun kinderen kunnen lesbisch of homo- of biseksueel zijn.


·         Maak homobelangenorganisaties bewust van de andere positie en andere problemen die jongeren met een bi-culturele achtergrond hebben ten opzichte van autochtone jongeren. Het gaat bij hen vooral om zelfacceptatie in plaats van ‘uit de kast komen’.


·         De rol van de school is belangrijk, omdat die als veilig en neutraal ervaren wordt. Een school moet voorlichting geven over homo- en biseksualiteit en daarin specifiek aandacht geven aan identiteitsontwikkeling, beeldvorming en verschillen tussen westerse en niet-westerse waardenoriëntaties. Scholen moeten ook weten naar wie ze zonodig kunnen doorverwijzen.


·         Hulpverlening schiet vaak tekort, omdat kennis ontbreekt over de specifieke problematiek van bi-culturele homo- en biseksuele jongeren. Kennis moet vergroot worden bij hulpverleners.


 


Op 2 oktober vond bij Hogeschool InHolland een expertmeeting plaats voor het onderwijs, jongerenwerk en de hulpverlening. Er waren twee deskundigen die een inleiding hielden: Peter Dankmeijer van Edudivers, kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit en Isjed Hussain van Veilige Haven, een stichting die LHBT’s met een bi-culturele achtergrond advies, informatie en begeleiding biedt opdat mensen hun leven kunnen inrichten op een manier die bij hen past.    


Ook vertelde Nathalie haar persoonlijke verhaal, dat illustreerde met welke worstelingen jongeren kunnen kampen, bijvoorbeeld wat betreft hun ouders en familie en hun gevoelens. Zelfacceptatie (“coming in”) is vaak echt een probleem.


 


Diverse scholen waren vertegenwoordigd en ook mensen uit de hulpverlening en van de politie. Men vond het een zinvolle en vruchtbare bijeenkomst die om een vervolg vraagt.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download