Godsdienst

Kritiek op Nederland om racisme

Nederland moet meer doen tegen racisme. Dat schrijft de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) van de Raad van Europa in haar vierde rapport over Nederland.

Volgens het rapport is op enkele gebieden wel vooruitgang geboekt sinds het vorige rapport. Zo zijn er maatregelen genomen om makkelijker racistische misdrijven te melden, te registreren en te vervolgen. Maar, schrijft de ECRI in haar rapport, “ondanks de behaalde resultaten zijn er nog steeds kwesties waarover de ECRI zich zorgen maakt.”


Zo geldt racisme bij een veroordeling momenteel nog niet als verzwarende omstandigheid, en spreekt ECRI haar zorgen uit over het snijden in financiering van diverse antidiscriminatievoorzieningen, veranderende houdingen ten opzichte van integratie en de toenemende kosten van verblijfsvergunningen. Antisemitische spreekkoren tijdens voetbalwedstrijden blijven volgens het rapport ook een “serieus probleem”. Ook is ECRI kritisch over de houding van politici en media ten opzichte van de islam en moslims, en de komst van Oost-Europeanen.


De ECRI verzoekt Nederland daarom verdere actie te ondernemen om racisme tegen te gaan. Ze wil onder andere dat er binnen twee jaar een nationale strategie komt om discriminatie op grond van ras tegen te gaan, dat racistische motieven bij een misdaad als verzwarende omstandigheden gelden bij een veroordeling, en dat de uitbuiting wordt aangepakt van uitzendkrachten die niet permanent in Nederland wonen.


ECRI is een onafhankelijk toezichtsorgaan voor de mensenrechten dat in elke lidstaat van de Raad van Europa onderzoek doet naar racisme en onverdraagzaamheid. De Raad van Europa is een internationale organisatie waarvan 47 Europese landen en staat los van de EU. (bron: NRC)


Het rapport is hieronder te downloaden.