Politiek café over seksuele diversiteit

In Hoofddorp vond op 3 december het politiek café over seksuele diversiteit in de sport en het onderwijs plaats. Op verzoek van de gemeente Haarlemmermeer heeft het Bureau Discriminatiezaken dit georganiseerd.

Van het COC Kennemerland kwam Richel Rijnbergen om te vertellen wat het COC doet op middelbare scholen. De Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp (KSH) trad op als gastheer voor de bijeenkomst, dus daar is de boodschap goed overgekomen. Het COC begint de gastlessen over algemene zaken en gaat dan over op homoseksualiteit. De bedoeling is dat leerlingen blijven nadenken over de vraag of hun klas en hun school veilig genoeg zijn voor homo’s en lesbo’s om uit de kast te komen.


 


De voorlichter van het BD liet lesmateriaal zien dat ze vaak gebruikt en ze zong een liedje van Annie MG Schmidt over Romeo en Julius.


 


Vervolgens kwam Wilfred van Buuren van Gay Union Through Sports (GUTS) aan het woord. GUTS is een onderdeel van de Alliantie Gelijk Spelen die zich inzet om de acceptatie van homoseksualiteit in de sport te vergroten. Hij begon met een quiz, die inzicht gaf in cijfers over onder meer sportdeelname en gevoelens van vijandigheid die LHBT’s ondervinden. Lesbische vrouwen blijken veel opener te zijn over hun geaardheid en ondervinden daar minder weerstand tegen dan homoseksuele mannen.


De Alliantie Gelijk Spelen ondersteunt gemeentes en sportverenigingen in beleid en activiteiten om sportverenigingen opener en veiliger te laten zijn jegens LHBT’s.


 


Helaas waren er geen sportverenigingen naar het politiek café gekomen, zodat de Verklaring Gelijke Behandeling in de sport niet getekend kon worden.


 


Wel waren vrijwel alle politieke partijen vertegenwoordigd en de wethouder sport van Haarlemmermeer, de heer Adam Elzakalai. Hij vond dat acceptatie vanuit mensen zelf moet komen en dat bij kinderen ouders en coaches daar een rol in hebben. De wethouder deed geen toezeggingen over maatregelen die een gemeente zou kunnen nemen.


Door middel van een aantal stellingen werd er goed gediscussieerd.


 


Voor de bewustwording bij de raadsleden en de wethouder over de positie van LHBT’s op scholen en op sportverenigingen was dit een bijzonder geslaagde bijeenkomst.         

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download