Godsdienst

Voorlichting in Kuba moskee IJmuiden

Vrijdagavond 20 december was er in de Kuba moskee in IJmuiden een bijeenkomst over discriminatie op de arbeidsmarkt. Met Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD), IJmond werkt! en een bijdrage van de politie.

Uit eerdere gesprekken met de Kuba moskee bleek dat er interesse was voor het onderwerp discriminatie op de arbeidsmarkt. En zo kwam deze interessante avond tot stand met circa 45 Turks-Nederlandse en Somalisch-Nederlandse mannen als toehoorders. De mannen hadden veel vragen over discriminatie en er kwam veel boosheid en frustratie naar boven over de Nederlandse politiek. Hoe kan het dat Geert Wilders dat allemaal mag zeggen en doen?


Het specifieke deel over discriminatie op de arbeidsmarkt en de aanwezigheid van de twee heren van IJmond werkt! bood sommige mannen een nieuw perspectief.


In het nieuwe jaar komt er een bijeenkomst voor de vrouwen van de Kuba moskee en het is zeker interessant om dit soort bijeenkomsten vaker te organiseren in samenwerking met moskeeën in Kennemerland.


Het programma was als volgt:


Intro van de avond, Suleyman Çelik, bestuurslid Kuba moskee


Algemeen verhaal over discriminatie, wie is en wat doet Bureau Discriminatiezaken, verschil met politie, Frederique Janss, Bureau Discriminatiezaken                  


Politie stelt zich voor, vertelt over haar taken en over radicalisereing (o.a. Syrië-gangers), Jerry Ramdayal, politie Kennemerland


Discriminatie op de arbeidsmarkt. Onderzoek. Rol van werkgevers, overheid, sollicitanten en antidiscriminatiebureaus. Marjolein van Haaften BD


Presentatie en vragen stellen IJmond Werkt!  Bor Veen (www.ijmondwerkt.com)