Melden helpt!

Eén van de kerntaken van het BD is klachtbehandeling. Klachten gaan over verschillende discriminatiegronden en over verschillende terreinen. Al jaren is de grond ras/afkomst de meest voorkomende en de meeste incidenten gebeuren op het terrein van de arbeidsmarkt. Dat is een landelijk beeld.

Wat mensen willen bereiken met een klacht, kan variëren.

Onlangs wendde een moeder van twee studerende kinderen zich tot ons. Haar kinderen zijn lid van een sportvereniging en betalen daarvoor contributie. Het bestuur van de club had onlangs de tarieven van de contributie gewijzigd. Er was een studententarief bijgekomen, dat aanzienlijk lager was dan dat voor ‘andere’ volwassenen. De vrouw en haar kinderen waren in eerste instantie blij, maar begrepen toen dat er onderscheid werd gemaakt op basis van het niveau van de studie. Studenten HBO en WO (universitair) komen in aanmerking voor het lagere tarief en studenten MBO moeten het volle tarief betalen. De moeder nam contact op met de sportvereniging, omdat haar kinderen een MBO opleiding doen en ze, onder meer door de overheid, gezien worden als student zonder onderscheid naar niveau.


De reden die de moeder kreeg te horen was dat de club graag HBO en WO studenten als lid vast wil houden en dat is lastig omdat die vaker dan MBO studenten het huis uit gaan.


 


De moeder was het er niet mee eens en nam contact op met het BD. Niveau van een opleiding is niet een in wetgeving genoemde grond voor discriminatie. Juridisch gezien was er dus geen grondslag om de klacht aanhangig te maken. Maar het gevoel van discriminatie en ongelijke behandeling was er wel. Het BD heeft dat verwoord in een brief aan het bestuur van de sportvereniging.


De reactie kwam snel: het bestuur had er nog eens over nagedacht en had navraag gedaan bij andere verenigingen. De conclusie was dat ze het onderscheid in de tarieven ongedaan maken.


 


Het BD en de melder zijn blij met de uitkomst; hulde aan de sportvereniging. Het laat wat ons betreft zien dat melden zin heeft, ook al is er geen juridische grondslag. Hierin komt ook duidelijk het verschil met wat de politie doet naar voren. De politie handhaaft wetgeving, dus ook het verbod op discriminatie, maar kijkt daarbij alleen naar wat er in de wet staat.   


 


Melden helpt, help melden!

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download