Provinciale nieuwsbrief

Al een aantal jaren maken de vier samenwerkende Anti Discriminatie Bureaus (ADB’s) in Noord-Holland een gezamenlijke nieuwsbrief. Dit gebeurt tweemaal per jaar. De laatste edities zijn ‘specials’ geworden over een specifieke discriminatiegrond. De nieuwste editie gaat over handicap en chronische ziekte.

De nieuwsbrief bevat een artikel over de stand van zaken rondom het verdrag van de Verenigde Naties (VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap), dat nog geratificeerd moet worden. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte moet eerst nog uitgebreid worden met het terrein ‘goederen en diensten’.


 


Ook staat er in de nieuwsbrief een artikel over parkeerbeleid voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart. Naast het artikel staat een overzicht van alle gemeentes in de werkgebieden van de ADB’s en hun beleid dienaangaande.


 


De nieuwsbrief wordt gestuurd aan de gemeenteraden en Colleges van B&W van alle gemeentes in Noord-Holland.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download