Cijfers discriminatie

Onderzoek naar discriminatie in de horeca

Ruim één op de vijf jongeren heeft tijdens het uitgaan het afgelopen halfjaar discriminatie ervaren op grond van afkomst. Zij menen dat zij worden geweigerd bij de ingang van een horecazaak vanwege hun etnische achtergrond of huidskleur. Dit blijkt uit een onderzoek van Bureau Discriminatiezaken dat onderzoek heeft gedaan onder 99 jongeren in Kennemerland.

De jongeren die dit overkomt zijn vaak boos. Sommigen van hen gaan in discussie met de portier die hen niet binnen wil laten, anderen gaan op zoek naar een uitgaansgelegenheid die hen wel binnenlaat. We kunnen stellen dat deze ervaringen niet bepaald bevorderlijk zijn voor het vertrouwen in ‘de samenleving waar iedereen meedoet’.

Voor Bureau Discriminatiezaken zijn de onderzoeksresultaten een signaal dat jongeren met een niet-westerse allochtone achtergrond regelmatig worden buitengesloten door horecazaken in Kennemerland. Helaas wordt hiervan vrijwel nooit melding gemaakt bij het Bureau Discriminatiezaken of de politie. Hierdoor kunnen zaken niet nader worden onderzocht. De bewijslast is overigens altijd heel lastig in dit type zaken en de context waarin incidenten zich voordeden kennen we niet. In dit onderzoek worden bepaalde horecazaken echter veelvuldig genoemd als het gaat om onduidelijke weigeringsgronden en een vermoeden van discriminatie jegens jongeren met een allochtone achtergrond.

De namen van de horecazaken waar regelmatig jongeren worden geweigerd zijn bekend bij Bureau Discriminatiezaken maar  worden niet vrijgegeven. Richting burgemeesters en politie worden de betreffende zaken wel met naam en toenaam genoemd.

Over de resultaten van het onderzoek gaat het Bureau discriminatiezaken in gesprek met burgemeesters in de regio, politie en regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland.

Meer informatie over het onderzoek: Marjolein van Haaften of Frederique Janss 023 5315842

De factsheet met resultaten is hieronder te downloaden.