Belangrijke dagen

21 maart 2014: internationale dag tegen racisme

De internationale dag tegen racisme is door de Verenigde Naties in het leven geroepen nadat een demonstratie in 1960 van zwarte Zuid-Afrikanen tegen het apartheidsregime hardhandig uit elkaar was geslagen.

Het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD) maakt deze dag de cijfers over de discriminateklachten en -meldingen die in 2013 zijn binnengekomen, bekend.Ook sluit het BD de reeks van gastlessen die met de vooroordelenkoffer op basisscholen in Bloemendaal gegeven zijn, af. Op 21 maart start een reeks in Heemskerk.


Lezers en luisteraars kunnen kaartjes winnen voor de film “12 years a slave”.


Aantal discriminatieklachten in 2013 ongeveer gelijk gebleven
In 2013 registreerde Bureau Discriminatiezaken 216 klachten over ongelijke behandeling en discriminatie. Dat zijn er net iets meer dan in 2012: er kwamen in dat jaar 213 klachten binnen. Procentueel is er sprake van een lichte stijging van 1,5%.


Circa 70% van de mensen die discriminatie meemaken meldt dit echter niet; het aantal meldingen bij het BD is slechts een fractie van het werkelijke aantal discriminatie-incidenten in Kennemerland.
Enkele punten springen in het oog als we kijken naar de cijfers over 2013:


• Meer dan de helft van de discriminatieklachten gaat over rassendiscriminatie. Het relatieve aandeel hiervan is redelijk stabiel. In 2013 kwamen er bij het BD zes klachten binnen over ‘Zwarte Piet is racisme’. De discussie begon vroeg en was heftig. In het verlengde van de discussie kwamen klachten binnen. Mede daardoor is het aantal klachten geregistreerd onder publieke en politieke opinie dit jaar hoog.
• Het aantal klachten op grond van (homo)seksuele gerichtheid is na 2012, met het hoogste aantal sinds jaren, niet verder gestegen. In 2013 kwamen er 21 klachten binnen over homovijandigheid (tegenover 29 klachten in 2012).
• Het aantal meldingen op grond van leeftijd en geslacht is gestegen. Hierover spelen bij het  College voor de Rechten van de Mens ook altijd veel zaken.
• Discriminatieklachten die zich afspelen op de arbeidsmarkt vormen al jaren de grootste categorie. Na de arbeidsmarkt spelen de meeste zaken zich af in de openbare ruimte en in de woonomgeving (buurt/wijk).
• Er is een opvallende toename van het aantal zaken waarbij bedreiging en geweld een rol spelen. In 2013 werden 24 zaken geregistreerd. Dit is 10%, terwijl het in voorgaande jaren meestal tussen de 4% en 8% lag.
• Als we het aantal discriminatieklachten relateren aan de bevolkingsomvang staan de gemeentes Zandvoort, Haarlem en Haarlemmermeer bovenaan. Ook de gemeentes Beverwijk en Velsen scoren hoog op het aantal klachten per 10.000 inwoners.


Gastlessen met vooroordelenkoffer
Op basisscholen geeft het BD gastlessen met de vooroordelenkoffer. Hierin zitten 50 bordjes met vragen, stellingen, raadsels en tekeningen. Deze gaan over anders zijn en vooroordelen: wat is raar en wat is gewoon, hoe reageer je als iemand gepest wordt en hoe kijk jij tegen dingen aan. Leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan met een boekje de bordjes langs en schrijven hun mening op.
De gemeente Bloemendaal heeft subsidie gegeven zodat het BD op alle basisscholen de gastles kon geven. Op 20 maart was de laatste in de reeks en op 21 maart start een nieuwe reeks, namelijk in Heemskerk. Ook de gemeente Heemskerk geeft subsidie om alle basisscholen te bezoeken.


Win filmkaartjes
In de bioscopen draait de Oscar winnende film “12 years a slave”. Het BD heeft vorig jaar een project gedaan in het kader van 150 jaar afschaffing van de slavernij. Slavernij en racisme hebben raakvlakken met elkaar. We hebben de Filmschuur bereid gevonden tweemaal twee vrijkaartjes beschikbaar te stellen voor de voorstelling van 16.15 uur op vrijdag 21 maart.
Via Haarlem105 (uitzending 20 maart rond 12 u) en een berichtje in het Haarlems Dagblad op 21 maart kunnen mensen vernemen hoe zij gratis filmkaarten kunnen bemachtigen.