Cijfers discriminatie

Jaarverslag 2013 focus op slavernij en arbeidsmarkt

Een overzicht van de activiteiten van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland van 2013.

Het jaar 2013 stond voor het BD voor een deel in het teken van het slavernijproject. Wat begon als een idee om iets met de herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij te doen, groeide uit tot iets groots en omvangrijks.
In 2013 staat discriminatie weer op de agenda, ook bij de landelijke overheid. Vooral discriminatie op de arbeidsmarkt is een onderwerp dat regelmatig besproken wordt, zoals bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in landelijke onderzoeken. Wij zijn daar blij mee, want dat betekent dat erkend wordt dat het speelt. Wij werken aan bewustwording op een lager en regionaal niveau en pleiten voor een gezamenlijke aanpak waarvoor wij kennis en deskundigheid aanleveren om discriminatie en vooroordelen te voorkomen.
We hebben een flyer ontwikkeld over rechten en plichten van zwangere vrouwen op de arbeidsmarkt. Deze is verspreid onder 18 CJG’s, circa 20 verloskundige praktijken (in 2013 en 2015) en drie poli’s gynaecologie in Kennemerland. Doelstelling: Zwangere vrouwen bewust maken van rechten en plichten, oproep tot doen van melding.
Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Regio’s
Tags
Download