(Homo)seksuele gerichtheid

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt

Het algemene veiligheidsgevoel van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT´s) in Kennemerland lijkt redelijk stabiel. Toch had een kwart van de LHBT-respondenten het afgelopen jaar persoonlijk te maken met discriminatie in de eigen wijk of vervelende incidenten op het werk op grond van haar of zijn seksuele gerichtheid.

Dit blijkt uit het rapport: ‘Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt’ van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland waarin de onderzoeksuitkomsten van het digitale onderzoekspanel Pink Panel worden beschreven.

In de eigen woonwijk
Circa 80% voelt zich (zeer) veilig in haar/zijn eigen woonwijk. 12% voelt zich niet zo veilig en 4% voelt zich (zeer) onveilig om voor haar of zijn seksuele gerichtheid uit te komen. Citaat uit het onderzoek:  ‘In mijn straat is het bekend, maar we voelen ons nooit veilig genoeg om hand in hand te lopen’.
Bureau Discriminatiezaken weet om welke wijken het gaat en wil graag met de betrokken gemeenten in gesprek.

Op het werk
In het afgelopen jaar hadden 13 van de 64  werkende respondenten te maken met vervelende grappen of opmerkingen op het werk over haar of zijn seksuele gerichtheid. Daar bovenop kwamen nog vijf gevallen van discriminatie. Dit waren deels dezelfde personen.

Discriminatieklachten laatste twee jaar toegenomen
Er is de laatste twee jaar sprake van een opvallende toename van het aantal klachten op grond van (homo)seksuele gerichtheid, ook relatief, zeker als we kijken naar de afgelopen tien jaar. In 2013 kwamen er bij Bureau Discriminatiezaken Kennemerland 21 klachten binnen over homovijandigheid, tegenover 29 klachten in 2012. Terwijl in voorgaande jaren het gemiddelde rond de tien klachten per jaar lag.
Aan de hand van deze cijfers kunnen we niet zeggen of er meer discriminatie is van LHBT’s in Kennemerland. We zien alleen dat er meer melding wordt gemaakt van discriminatie-incidenten.

Pink Panel
Het Pink Panel is een digitaal onderzoekspanel dat bestaat uit lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT´s) in Kennemerland. Het onderzoek wordt sinds 2008 jaarlijks in het voorjaar uitgevoerd door Bureau Discriminatiezaken. Het doel van het Pink Panel is het in kaart brengen van veiligheidsbeleving van LHBT’s en hun eigen discriminatie ervaringen in Kennemerland. Er worden vragen gesteld over veiligheid in de eigen woonwijk, op het werk en bij de sportvereniging. Van de 100 respondenten wonen er 62 in Haarlem, negen in Haarlemmermeer, zeven in Velsen, vijf in Heemskerk en vier in Beverwijk. De anderen wonen verspreid over de regio.

Het rapport is hieronder te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolein van Haaften of Frederique Janss, 023 531 5842